Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alan Sor

Alan Seçim Aracı (?) ile seçilen alana ait bilgileri raporlar. Değerler proje ve 2. projeksiyonda raporlanabilir. Sorgulanan alana ilişkin çevre, alan ve köşe sayısı da sorgu sonucunda görülür.

Kısayol tuşu Ctrl+A 'dır

Alan sor işlemi tamam ile bitirildiğinde aktif tabaka ile aynı tabaka da yeni bir alan objesi oluşur.