Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enkesit Al

Bir veya birden fazla eksen çizgisi referans alınarak ve/veya yüzey (üçgen model) kullanılarak enkesitler oluşturulabilir. Güzergah dosyası kullanarak enkesit almak için (?)

Enkesit Parametreleri

Enkesit Aralığı

Diğer parametrelerden bağımsız olarak eksen üzerinde oluşturulacak enkesit aralığını ifade eder.

Aralık değeri "0" girilerek sadece detaylardan veya üçgen modelin kesildiği noktalardan enkesit alınması sağlanabilir.

Örnekleme AralığıEnkesit kollarında, üçgen modeli kestiği noktalar dışında sabit aralıkla kot okuması için buraya değer girilebilir. 0 girilirse sadece modeli kesen noktalardan plankote okunur.
KSE Yazİşlem sonunda enkesitlerin KSE olarak yazılması isteniyorsa bu kısımdan KSE dosyasının dizini ve adı seçilir.
Genişlikler Otomatik HesaplansınSeçeneği aktif ise; genişlikler modül tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Sağa ve sola ekstra mesafe girilebilir.

Seçeneği pasif ise; genişlikler sağa ve sola kullanıcı tarafından girilir.

Detay NoktalardaKazı taban çizgisinin kırıldığı noktalarda ve eksenin kazı plan çizgilerini kestiği noktalarda enkesit alınmasını sağlar.
Üçgen Modelin Kesildiği Noktalarda
Eksenin arazi modelini kestiği bütün noktalardan enkesit alınmasını sağlar.
Kırık İzdüşümlerindeSeçilen tabakada yer alan çizgi ve çoklu doğruların kırık yaptığı bütün noktaların izdüşümlerinde enkesit alınmasını sağlar.
Ekseni Kesen ÇizgilerSeçilen tabakada yer alan çizgi ve çoklu doğruların ekseni kestiği her noktadan eksene dik olacak şekilde enkesit alınmasını sağlar.
ÖnizlemeOluşacak olan kesitlerin plan görünümünde önizlemesi görüntülenebilir.

 

Yüzeyler

Enkesit alınması istenen yüzeylerin seçildiği editördür.

UCGEN_MODEL tabakasında yer alan yüzey tanımları otomatik olarak ARAZİ MODELİ adı altına yerleşir.

Bu otomatik yüzey tanımları dışında, projede içinde üçgen model barındıran bütün tabakalar yüzeyler sekmesinde kendi adıyla yer alır.

Otomatik olarak oluşan yüzeyler istenen şekilde kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebilir.

Parametreler belirlendikten sonra, Enkesit Çizicisi (?) ile istenen yapıda enkesitler grafik ekrana çizdirilir.

Yüzey Ekle

Yüzey Adı; eklenen yüzeyin ismidir.

Sabit Kot; sabit bir kota sahip yeni bir yüzey eklenmek isteniyorsa bu özellik kullanılır.

Katman; yeni oluşturulan yüzey projede yer alan üçgen modellerden referans alacaksa bu özellik kullanılır. Birden fazla tabaka seçimi yapılabilir.

Yukarı TaşıSeçilen yüzeyi bir üst satıra taşır.
Aşağı TaşıSeçilen yüzeyi bir alt satıra taşır.
Yüzey SilSeçilen yüzeyi siler.
Özellikler

Yüzey Adı; özellikleri sorulan yüzeyin ismidir.

Sabit Kot; sabit bir kota sahip yeni bir yüzey eklenmek isteniyorsa bu özellik kullanılır.

Katman; yeni oluşturulan yüzey projede yer alan üçgen modellerden referans alacaksa bu özellik kullanılır. Birden fazla tabaka seçimi yapılabilir.

 

  • No labels