Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kret Kotunun Belirlenmesi

1- Netpro/Profil işlemi ile siyah kot ekrana çizdirilir.

2- Düşey Tanım Editörü işlemine girilir. Güzergah dosyası olarak GOVDE.KTB seçilir.

3- Some noktası ekle (plus) butonu ile iki adet some noktası eklenir. Bu somelerin ilkinin km değeri güzergah başlangıç, ikincisinin km değeri güzergah bitiş kmsi olacaktır. Kot değeri olarak da daha önce belirlenen kret kotu(1323m) değeri girilir.

4- Dosya sakla ile dosya saklanıp çıkılır.

 

 

  • No labels