Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.5. Arazi Sentezi

Kentsel fonksiyonlar için uygun olan ve olmayan alanlar, gerçekleştirilen birinci türev analizlerin bir arada değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan sentez haritaları sonucunda belirlenir. Uygun yer seçimi için topografik analizler içerisinden topografik yükseklik, eğim ve bakı girdi olarak kullanılmış, puansal olarak değerlendirilmiş ve ağırlıklı çalıştırma yöntemi ile normalize edilerek sonuçlandırılmıştır.

Uygun yer seçimi analizi için girdi olarak kullanılacak veriler sentez modelinde girdi olarak kullanılmış; her bir analiz kendi içerisinde yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiş; değerlendirilen girdiler ağırlıklı çakıştırma yöntemi ile normalize edilerek çalışma sahasındaki yerleşime uygun olan ve olmayan alanlar belirlenmiştir.

1.Araçlar Menüsü/Geliştirme/Mimar işlemine girilir.

 

Mimar, her türlü mekânsal ve mekânsal olmayan veriyi kullanarak, hazır operatörler yardımıyla  ard arda oluşturulan iş akışları sonucunda konumsal analiz ve sentez modellerinin kolaylıkla oluşturulabildiği model tasarımcısıdır. GIS, CAD ve raster katmanlar aynı anda ve aynı model içerisinde farklı konumsal analizler için girdi olarak kullanılabilirler.

Mimar hakkında detaylı bilgi için (?)

2.Yükseklik, Eğim ve Bakı haritaları yani her girdi için bir Raster Veri Kaynağı operatörü ve bu bağlı olacağı GeoEditör operatörü bu girdi puanlaması için kullanılır

3.Raster Veri Kaynağı operatörü için ilgili Yükseklik Arazi Modeli seçilir ve uygun yer seçimi için değerlendirmesi için GeoEditör operatörü içerisinden puanlama işlemi yapılır.


4. Yükseklik modeli için yapılan işlemler Bakı ve Eğim Haritası için tekrarlanır ilgili dosyanın konumu seçilir ve uygun yer seçimi için değerlendirmesi için GeoEditör operatörü içerisinden puanlama işlemi yapılır.

 

 

5. Her biri kendi içerisinde yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiş olan sentez modeli girdileri belirlenen ağırlıklarda (Yükseklik%40, Eğim%40, Bakı%20) GeoCalculator Operatörü içerisinde değerlemesi yapılır.

6. Yükseklik, Eğim ve Bakı değerlemesi yapılan Sentez Modeli girdilerini bir rasterda toplamak için GeoFunction>Raster, oluşacak olan rasterın saklanacağı dizin Raster Sakla ile operatörü ile belirlenir ve oluşucak olan rastera tematik yani ilgili renklendirme yapılabilmesi için Tema oluştur operatörü kullanılır.

7.Sonuç haritada en yüksek puanı alan mor renkteki alanlar yerleşime en uygun; açık mavi renkli alanlar uygun; yeşil renkli alanlar yerleşim için belirli önlemler alınmasını gerektiren; kırmızı renkli alanlar ise en az puana sahip ve yerleşim açısından sakıncalı alanlar olarak ortaya çıkmaktadır.


 

 

 

 

  • No labels