Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

15. Raporlar

Kamulaştırma ile ilgili raporlar kurum yönetmeliklerine göre excel formatında alınmaktadır. Bütün raporlar Netkamu/Raporlar işlemi alınmaktadır.İşleme girilince şablon listesi çıkacaktır.Buradaki şablonlar kullanıcı tanımlıdır.Kullanıcı tarafından gerektiğinde değiştirilebilir.

Bazı Raporların Alınması;

Bina Envanteri;

Bu raporun alınması için plan üzerinde bina geometrilerinin çoklu doğru ile çizilmiş olması gerekmektedir. BINA_ile başlayan tabakalar açılarak bina geometrileri çizilmelidir.Örneğin BINA_MESKEN, BINA_EV, BINA_OKUL vb.. Yalnız tecavüzlü binalar BINA_TECAVUZ tabakasında olmalıdır.

Raporlar işlemine girilerek BINA_ENVANTERİ raporu seçilir.

Bitir butonu ile aşağıdaki gibi rapor görüntülenir.

Ek Kamulaştırma  ve Kapsam Daraltma Raporu;

Raporlar işlemine girilerek EK KAMULAŞTIRMA VE KAPSAM DARALTMA  raporu seçilir.

Bitir butonu ile aşağıdaki gibi rapor görüntülenir.

Bu rapordaki Ref Alanları ekrandaki KAD_REF tabakasından hesaplanmaktadır.

Taşınmaz Mal Özet Cetvelleri;

Raporlar işlemine girilerek TAŞINMAZ MAL ÖZET-m2 ya da TAŞINMAZ MAL ÖZET-adet  raporu seçilir.

Bitir butonu ile aşağıdaki gibi rapor görüntülenir.

 

 

 

 

 

 

  • No labels