Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Klasik Raporlar

Nettop/Raporlar/Klasik Raporlar menüsüne giriniz. 

Klasik raporlar penceresinde ilgili ayarlamaları yaparak Tamam ile işleme devam ediniz.

İşlem sonucunda açılan rapor penceresini gözlemleyiniz

 

 

 

 

  • No labels