Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1A | Netcad Temel Projelendirme Dersi

Dersin Tanımı

'NETCAD TEMEL PROJELENDİRME DERSİ' tüm projeciler için proje oluşturma süreçlerindeki gerekli olan temel aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, coğrafi referanslama, raster ve vektör verilerin üretimi ve düzenlenmesi, görüntüleme, sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerini içerir. 

Dersin Kodu

 1A

Hedef Grup

Sayısal ortamda proje üreten tüm meslek gruplarına uygundur.

Dersin İçeriği

Proje Hazırlık ve Altlık Verilerin Oluşturulması

 1. Genel Kavramlar ve Netcad Arayüzleri
 2. Projeksiyon Tanımları
 3. Proje Hazırlık İşlemleri
 4. Raster Dönüşüm, Düzenleme İşlemleri ve Online Haritalar


Proje Veri Üretimi, Düzenleme ve Yönetimi

 1. Katman Yönetimi
 2. Sayısallaştırma İşlemleri
 3. Temel Veri Düzenleme İşlemleri
 4. Etiket İşlemleri
 5. Referans Verilerin Projede Kullanımı
 6. Sorgulama ve Arama İşlemleri
 7. Kaydetme ve Gönderme İşlemleri


Çıktı İşlemleri

 1. Çıktı Şablonlarının Oluşturulması
 2. Paftalama ve Çizdir İşlemleri
 3. Yazıcı Konuları

 • No labels