Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tematik Haritalama

1. Düşey menü / Referanslar / Formasyon tablosu üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Özellikler işlemine giriniz. Açılan Referans Özellikleri penceresinde Tematik Sekmesini açınız.

Referans Özellikleri | Tematik hakkında detaylı bilgi için (question)


2. Mevcut Harita Temaları açılı listesinden Özgün seçiniz.

3. Açılan Tema Oluştur penceresinde Özgün Değer İfadesi bölümünde yer alan “…” butonuna basınız. İşlemin devamında açılan Makro Oluştur penceresinde FORMASYON bölümünün altında bulunan Yası niteliğine çift tıklayarak makrosunu yazdırınız ve Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız.

4. İşlem sonrasında FORMASYON tablosu içerisinde yer alan yaş bilgilerinin listelendiği gözlemleyiniz. Jeolojik Yaş Cetveli’ni dikkate alarak pencerenin sağ tarafındaki aşağı-yukarı okları ile jeolojik yaş sırasını düzenleyiniz. Aynı pencerede Yaş niteliklerine çift tıklayarak açılan Tabaka Özellikleri penceresinde renk tanımlamalarını ve alan taramalarını gerçekleştiriniz.

5. Tematik oluşturma işlemini Tamam butonuna basarak tamamlayınız. İşlem sonunda grafik ekranda ve referanslar altında FORMASYON tablosuna ait Tematik Harita oluştuğunu gözlemleyiniz.

  • No labels