Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5. Proje Parametrelerinin Girilmesi

Kamulaştırma projesinde kullanılan dosyaların bütünlüğünü sağlamak, raporlarda ve beyannamelerde bir takım bilgilerin çıkmasını sağlamak ve plan çizimlerinin editörler ile dinamik olmasını sağlamak için parametrik bilgilerin girilmesi gerekir.

Netkamu/Yeni Proje menüsü altından çıkan listesinden "Proje Parametreleri" seçilir. 

Genel;

Burada beyanname ve raporlarda çıkması gereken sabit değerler girilir. Aynı zamanda devlete ait olan mülkiyetlerin raporlanması için malik kayıtlarında geçen devlet ve tüzel kişilik adları girilmelidir. Maliye Hazinesi, Devlet Ormanı, Mera gibi.. Ayrıca bunlar haricindeki diğer kamu tüzel kişiliklerinin okunacağı kurum isimleri de girilebilir. Bir den fazla tüzel kişilik varsa + ile yazılabilir. Kamulaştırma karar tarihi ve sayısı da buradan girilebilir.

Yüklenici ve Kontrol;

Tescil beyannamesinde be bazı raporlarda çıkması istenen yüklenici ve kadastro kontrolör bilgileri girilir.

Dosyalar;

Kamulaştırma projesinde kullanılanılacak olan dosyalar belirlenir ya da seçilir. Bu şekilde projede dosya bütünlüğü sağlanacak ve ncz dosyası yüklendiğinde ilgili bütün dosyalar ilişkili gelecektir.

Güzergah ve Parsel/Malik dosyası  [ ... ] butonlarına basılarak belirlenir. Mevcut dosya varsa seçilir ya da yeni oluşacaksa dosya adı yazılır.

Tescil Beyannamesi alınırken kullanılacak olan çizim (*.ncz ) dosyası ve beyanname şablonu seçilir. Beyanname şablonu netcad6/modul/kamu/secme dizini içindedir.

Plan;

Güzergah planında kullanılacak olan yazı boyları ve semboller belirlenir, bunların yerleştirme parametreleri verilir.  Ayrıca plan çiziminde dinamik olarak etkilenecek fonksiyonlar seçilir. Mesela "Otomatik Plan Çiz" fonksiyonu seçildiğinde, some ve genişlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğunda otomatik olarak plan çizimi yenilenecektir.

  • No labels