Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tespit Cetvelinin Girilmesi

Uygulama sahası içinde sabit tesisi olan maliklerin dağıtım sonrası mevcut yerlerinde kalabilmeleri için tespit cetveli girilmelidir. Tespit cetveli kadastro kayıtlarında ilgili maliklere Ev no girilerek oluşturulur.

1. "Kadastro Editöründe" 0/547 nolu kadastro parselinin, Yusuf Tornacı'ya ait hisse kaydı üzerinde fare sol tuşu ile çift tıklanır. "Kadastro" penceresinde Ev no olarak 13 girilir.

Aynı işlem adımları ile Yusuf Tornacı'nın 0/548 nolu parselindeki hissesine "Ev no" 5, 0/549 nolu parselindeki hissesine ise "Ev no" 8 girilir.

Keziban Çubuk'un 0/547 nolu parselindeki hissesine "Ev no" 12, 0/549 nolu parselindeki hissesine "Ev no" 15 girilir.

2. Tespitler Editöründe F3 tuşu ile yeni bir satır açılır. Eklenen satırda Adı Soyadı kolonunu seçilir ve [ ... ] butonu ile "Kadastro Kayıtları Araştır" penceresi açılır. Arama Karakterleri satırına "Yusuf" yazarak Yusuf Tornacı'nın 0/547 numaralı parseli seçilir.

Tespitler cetveline seçilen malikin eklendiği gözlemlenir

3. Tespitler cetveline eklenen satırda "Sıra" kolonuna 13 girilir (daha önce belirlenmiş olan ev numarası). İ.Ada/par kolonuna malikin gideceği parsel numarası 108/1 girilir.

Aynı işlem adımları ile Tespitler cetveline F3 Ekle tuşu ile yeni bir satır eklenir. Aşağıdaki malikler seçilir, sıra no olarak "Ev no", İ.Ada/par kolonuna malikin gideceği parsel numarası girilir.

0/548 nolu parselde Yusuf Tornacı, ev no 5, gideceği imar parseli 108/1

0/549 nolu parselde Yusuf Tornacı, ev no 8, gideceği imar parseli 108/1

0/547 nolu parselde Keziban Çubuk, ev no 12, gideceği imar parseli 102/2

0/549 nolu parselde Keziban Çubuk, ev no 15, gideceği imar parseli 102/2

  • No labels