Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AASHTO Parametreleri

AASHTO

 "American Association of State Highway and Transportation Officials" Kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşan, Amerikan otoyol ve taşıma standartlarını belirleyen kurumdur.

  • AASHTO parametleri dünya genelinde geçerliliği olan otoyol standartlarıdır. Birçok ülke gibi Karayolları Genel Müdürlüğü de bu standartları referans almaktadır.
  • AASHTO tarafından, dever uygulaması, kurplarda genişlemeler, kurp yarıçapları gibi birçok tasarım aşaması için standart parametreler belirlenmiştir.
  • Netcad içinden kullanılan AASHTO parametreleri müdahale edilebilir tablolar olarak saklanmaktadır.

 

 

 

  • No labels