Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

'ANALİST', temel ve ileri düzey topografik, hidrotopografik, hidrolojik ve çevresel analizlerin yanı sıra uzaktan algılama teknikleri ile uydu görüntülerinin analizi; temel ve ileri seviye konumsal analizlerin yapılabildiği; gerçekleştirilen bu analiz sonuçlarınında doğruluklarını farklı metodlara göre ölçülebildiği Netcad uygulamasıdır. 

ANALİST çok zengin analiz yetenekleri ile donatılmış bir uygulamadır. ANALİST yoğun olarak Netcad MİMAR yapısını kullanır. ANALİST modülü altında sunulan komutlar Mimar ile yapılabilecek analizlerin küçük bir yüzdesidir. Mimar içerisinde sunulan operatörleri kullanarak çok karmaşık analizler yapmak mümkündür. Detaylar

Yüzey Analizleri

ANALİST; Yükseklik, Eğim, Bakı (Yön), Görünürlük analizleri ve çeşitli özelliklerde Rölyef haritaları hazırlanabilmektedir.

ANALİST; yüksekliğin ikinci türev topografik ve hidrotopografik analizleri olan;

 • Plan ve Profil Yamaç Eğriselliği (Gallant ve Wilson, 2000), 
 • Yamaç Eğimi (Horn, 1981, Sonlu Farklar Wilson ve Gallant, 2000), 
 • Yamaç Yönelimi (Horn, 1981, Sonlu Farklar Wilson ve Gallant, 2000) , 
 • Pürüzlülük (Relative Position, Slope Variability, Standart Deviation of Elevation, TRI/Riley)
 • Isı Yük Endeksi (Bruce and Dylan, 2002)
 • Nehir Aşındırma Gücü (SPI)
 • Özgül Havza Alanı
 • Sediman Taşıma Kapasite Endeksi (LS)
 • Topografik Nemlilik Endeksi (TWI), 
 • Yıllık Güneş Radyasyonu (Bruce ve Dylan 2002) analizleri yalnızca yükseklik girdisi ile farklı bilimsel metotlara göre gerçekleştirilebilir.

Detaylar

Uzaktan Algılama Teknikleri ile Görüntü Analizleri

ANALİST; uydu görüntüleri üzerinde uzaktan algılama tekniklerini kullanarak farklı analizler yapma imkanı sunmaktadır.

ANALİST farklı algılayıcılardan temin edilen farklı özelliklere sahip görüntüler üzerinde;

 • Görüntü Ön İşleme | Geometrik Düzeltme, Band İşlemleri, Mozaikleme
 • Görüntü Zenginleştirme | Atmosferik Düzeltme, Filtreleme, Histogram, Renk Ayarları/Dengeleme, İyileştirme, Temel Bileşen Analizi, Dekorelasyon Gerilmesi,
 • Görüntü Analizi | Sınıflandırma (Kontrollü/Kontrolsüz), Doğruluk Analizi, Grup/Piksel Sınıflandırma, Bant Aritmetiği, Değişiklik Analizi, Katman Ayır/Kaydet
 • Raporlama | Vektörizasyon, Georeport süreçlerinin uygulanması mümkündür.

 Detaylar

 

Temel ve İleri Konumsal Analizler

Temel konumsal analizler olarak değerlendirilen Tampon ve Çoklu Tampon, Voronoi ve Overlay analizlerinin yanı sıra,

İleri konumsal analizler olan;

 • Mamdani Bulanık Modelleme(FIS)Değiştirilmiş Analitik Hiyerarşi Süreci(m-AHP) gibi uzman tabanlı analiz yöntemleri,
 • Ağırlıklı Çakıştırma(Weighted Overlay) gibi veri güdümlü analiz yöntemleri,
 • Lojistik Regresyon(LR) gibi istatistiki analiz yöntemleri için içerisinde hazır operatörler ve kullanıma hazır modeller yer içermektedir.

Mimar içerisinde yer alan hazır operatör ve modeller yardımıyla çok sayıdaki raster ve vektör veri kaynakları girdi olarak kullanılarak ileri konumsal analizler gerçekleştirilebilmektedir.

Gelişmiş modelleme araçları ‘yapay zeka’ ve ‘veri madenciliği’ genel başlıkları altında tanımlanmıştır. Her iki  yöntemin de amacı ‘öğrenmek ve akabinde çıkarsamaktır.’ Analist çıkarsamalarda duyulacak güvenin ölçümü de ROC (Receiver Operating Characteristic) Analizi ile sağlanır.

Detaylar

Teknik Videolar

 Proje oluşturma sürecini yansıtan örnek videolara aşağıdaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz

 Filtre Uygulamaları

Filtre Uygulamaları

 
 Band İşlemleri

Renk Bandı Birleştir

 

Renk Bandı Ayır

Band Aritmetiği

 Sınıflandırma İşlemleri

Sınıflandır

 

Grup Sınıflandır

 Katman Ayır
 
 Doğruluk Analizi
 
 Vektörizasyon İşlemleri
 
 Georeport İşlemleri
 
 Bitkisel İndis İşlemleri
 
 Renk Dengeleme İşlemleri
 Değişiklik Analizi
 
 Yuzeysel ve Ileri Konumsal Analizler

Yüzeysel ve İleri Konumsal Analizler

 

Yüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 1/2

 

Yüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 2

 

Yüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 3

Yüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 4

Yüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 5

Yüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 6

Yüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 7

Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

 • Page:
  Uzaktan Algılama Uygulamaları — Uzaktan Algılama uygulaması, uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinden veri üretimi ve veri işleme yöntemleri ile görüntüler üzerinde bant aritmetiği, görüntü iyileştirme, sınıflandırma, bitki örtüsü indisi, doğruluk analizleri gibi uzaktan algılama işlemlerini baştan sona içerir.

 

Akademik Bildiriler

 

İndirilebilir Dökümanlar

Eğitim İçerikleri

 • Page:
  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analizler-GIS | nk001a/GIS — ‘GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifikalı Eğitim Programı’, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki temel kavramlar, veri yapıları, veri üretim teknikleri, uzaktan algılama, SQL sorgulama, veritabanı yönetimi konularını ve Netcad GIS programının kullanımı ile uygulamalarla GIS projesi oluşturma, GIS analizleri ve oluşturulan projelerin yönetilme süreçlerini baştan sona içeren bir programdır.