Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataAdresAra 

İstenilen adresin mahalle, sokak ve kapı numarasına göre süzgeçlenerek kolay biçimde bulunmasını sağlar.

Mahalleler; Bu operatörde bulmak istediğiniz adrese ait mahalle bilgisi seçilir.

Yol Listesi; Mahalle seçimi yapılması ile birlikte bu alana seçilen mahalleye ait sokaklar listelenir. Listenen sokak bilgisi bu alanda seçilir. İstenildiği takdirde listede bulunan sokağın ekrana çizimi yapılır.

Kapı Numarası; Seçilen sokakta bulunan kapıların listendiği alandır. Seçilen kapının ekrana çizimi yapılır.

Bağımsız Bölümler; Seçilen kapıda bulunan bağımsız bölümlerin listendiği alandır. 


  • No labels