Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alan Dengeleme

 1. Netcad 8.5.1 ile çıkacak olan Netmap 7.2.0 sürümü ile uyumludur. 
 2. Dengeleme.exe dosyası Netmap 7.2.0 altındaki sürümlerde çalışmamaktadır.
 3. Netmap - Dağıtım sekmesinde menüsünde yer almaktadır.
 4. Dağıtım sırasında ve sonrasında oluşabilecek artık alanların dengelenmesi için tasarlanmıştır.
 5. Alan Dengeleme seçildiğinde Alan Dengeleyici Penceresi açılmaktadır.
 6. Pencere açıldığında Dağıtım ve NCZ dosyasına bağlı mdb dosyası seçili şekilde gelmektedir.
 7. Dağıtım esnasında oluşabilecek artık alanlar açılan mdb dosyası içinde dengelenecektir.
 8. İşleme başlamadan önce dağıtım yedekleme seçeneği işaretli gelecektir. Kullanıcı yedekleme yapmayabilir.
 9. Dengelemeyi başlat seçeneği ile dengeleme işlemi başarıyla tamamlandır.
 10. mdb'deki tablo ve indekslerin yenilenebilmesi için dağıtım dosyasının kapatıp tekrar açılması gerekmektedir.

Dengeleme İşlemi

 1. Tüm kadastro kayıtlarının tahsislerini alınır.
 2. Her bir kadastro için dağıtım değerlerinin toplamı ile tahsis değerini karşılaştırılıp tutarsız veriler tespit edilir.
 3. Her bir imar kaydı için dağıtım değerlerinin toplamı ile imarın blok alan değerini karşılaştırılıp tutarsız veriler tespit edilir.
 4. Tutarsız verilerin parsel numaralarını belirlenir ve bu parsel bilgileri için düzeltme yapılır.
 5. Farkları dağıtım kayıtlarına oranlayarak eklenir. Sonra imar kaydının blok alan değerini de güncellenir. (0.01'lik bile fark olmaması için) • No labels