Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alternatif Katman

Spatial katmana karo tanımı yapılması işlemi anlatılmaktadır. Alternatif katman tanımı ile  Netgis Server  spatial katmana çizim isteği geldiğinde, alternatif katmanı(karo) çizer. Performansı arttıran bir özelliktir.

Alternatif Katman tanımı yapılması

  1. Spatial katman karolanır. (Detaylı bilgi için bkz:Karo Oluşturucu)
  2. Netcad te ilgili katman üzerinde sağ tuş ile-->özellikler-->Tablo–> Gelişmiş Özellikler butonuna tıklanır.


Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

  1. İlgili karo dizini belirtilir ve tamam ile pencerelerden çıkılır.
  2. Proje Netgis Server'a export edilir.

Karo dizinini iptal etmek için ekran görüntüsünde yer alan  (X) butonuna basmak yeterlidir.

Daha Fazla İçerik..

 Karolama işlemi ile ilgili detaylı bilgiye Karo Verileri#.U2tEhleuooA linkinden erişilebilir.

  • No labels