Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analiz Raporu

Raporu; analiz aşamalarındaki durumu, analiz sonucunda oluşan hataları, sorunlu elemanları gösteren rapordur. Analiz sonrasında, istenildiği zaman Raporlar/ Analiz Raporu menüsünden erişilebilir.

Analiz yapılmamış ise rapor oluşturulmamıştır, bu durumda bir uyarı mesajı verilir. Analiz sırasında hata oluşursa otomatik olarak gösterilir.

  • No labels