Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arama Özellikleri

İçerik

Genel

 

Birebir arama

Seçim listesi üzerinden seçilen ifadeyi birebir arar. 

 • Örn: Muhtar adı/soyadı Ali Yılmaz olan muhtarları bulmak için

 Ali Yılmaz

 

 

İçeriğinde arama

 • Yazılan ifade ile başlayan verileri arar.

  Örn: Muhtar adı/soyadı Ali Yılmaz, Ali Yıldır, Ali Yılgör olan muhtarları bulmak için

 Ali Yıl

 

 

 • + (Artı) veya bir kelimeyi "(Tırnak) içerisinde arama durumunda yazılan ifadeyi kelime sırası ve hedef veri içerisinde bulunduğu yer gözardı ederek arar.

 

  • Örn:Muhtar adı/soyadı Ali Yılmaz, Yıldoğan Ali Doğan, Mehmetali Akyılmaz sonuçlarını almak için

  +Ali Yıl

 

 

 • "(Tırnak) içerisinde belirtilen ifadeler birebir eşlenerek aranır.
  • Örn: Muhtar adı/soyadı Ali Yılmaz, Yıldoğan Ali Yılmaz, Ali Kaya, Murat Ali Özkan, Hayat Ali Can sonuçlarını almak için

"Ali"

 

  • Örn:Ali Yılmaz sonucunu almak için:

"Ali Yılmaz"

Örn:"Ali Yıl" yazılırsa sonuç gelmeyecektir.

 

İçeriğinde olmayanı arama

 • Arama sonuçlarına dahil olması istenmeyen veriler için - (Eksi) kullanılır.
  • Örn: Muhtar adı/soyadı alanında içeriğinde ....yılmaz olmayan kayıtlar için: (Yıldoğan Ali Doğan sonucunu döndürecektir.)

Ali Yıl -yılmaz

  • Örn: Muhtar adı/soyadı alanında içeriğinde sadece yılmaz olmayan kayıtlar için: (Yıldoğan Ali Doğan, Mehmetali Akyılmaz sonuçlarını döndürecektir.)

Ali Yıl -"yılmaz"

 

Makro

 • Bilinmeyen birden fazla karakter için % (yüzde)  kullanılır.
  • Örn: İçerisinde B veya I harfleri ve bu harfler arasında karakterler olan verileri aramak için:

B%I 

 • Bilinmeyen bir karakter için _ kullanabilirsiniz.
  • Örn:  İçerisinde B ve I harfleri ve bu harfler arasında bir karakter olan verileri aramak için:

B_I