Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ayarlar

Bu işlemde üretilecek çizim ile ilgili parametreler değiştirilebilir. Şebeke ile ilgili bir takım kontrollerin hangi parametrelere göre gerçekleştirileceği tanımlanabilir.

İşlemAçıklama
Yazı boyuHesap planı, hesap tablosu gibi çizimlerde üretilecek yazıların mm cinsinden boylarıdır. Bu yazı boyunun ekran ölçeğine göre ayarlanması program tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle kullanıcının çıktıda görmek istediği yazı boyunu girmesi yeterlidir.
Satır yüksekliği:Tablo biçiminde üretilecek çıktılarda (örn. hesap tablosu, düğüm detayları listesi) satır yüksekliğini belirler.
Tali hat yakınlık kriteri: Şebekedeki hesap planı ile inşaat planı birbirinden farklıdır. Hesap planında, şebeke çözümlerini kolaylaştırmak için tali hat sonları ile ana hatlar birleştirilmezler. Ancak inşaatta durum farklıdır. Bu noktalarda borular birleşiktir. Bu noktada ortaya hangi tali hatların ana boru ile gerçekten birleşik, hangilerinin ayrık olacağı sorunu çıkmaktadır. Bu karar tali hat yakınlık kriteri ile verilmektedir. Eğer bir tali hat sonuna yakın bir ana hat düğüm noktası var ise, bu tali hat sonu ayrı bir düğüm noktası gibi işlem görmez. Sadece şebeke çözümü (kör nokta hesapları) sırasında buradan suyun geçmediği kabul edilir. Ancak bu noktaya ait ayrı bir düğüm noktası detayı çıkarılmaz. Bu tip hatlar, inşaat planında ana hatta uzatılarak çizilirler. Ayrıca tali hat çizerken de bu yakınlık kriteri göz önünde bulundurulur. Fare ile seçilen tali hat son noktası yakınında bir ana hat düğüm noktası var ise, tali hattın yönü ve uzunluğu otomatik ayarlanmaktadır.
Şebeke blok boyutları:Çizimde kullanılacak blokların boyut çarpanıdır. Bu sayı 1 olduğunda, üretilecek bloklar, tasarlandıkları boyutlarda olacaktır. Hesap planı, inşaat planı ve çizim menüsünden eklenen bloklar için geçerlidir.
Düğüm Dairesi Uzaklığı:Düğüm dairesinin noktaya olan uzaklığını ifade eder.
Max. Kapalı Göz Alanı(m2):Kapalı gözün algılanması sırasında burada girilen değerden büyük ise kullanıcı uyarılır.
Mesafe Yazısı Dijit Sayısı: Uzunlukların noktadan sonra kaç hane yazılacağını belirler. 0(sıfır) ise m., 2 ise cm., 3 ise mm. birimine kadar ölçülecektir.
Kot Yazısı Dijit Sayısı:Kot değerlerinin noktadan sonra kaç hane yazılacağını belirler.
LJ Dijit Sayısı:Yük kaybının noktadan sonra kaç hane yazılacağını belirler.
Başlangıç Düğüm No: Numaralandırmanın hangi numaradan başlayacağını ifade eder.
Başlangıç Kör Nokta No: Kör noktalarının hangi numaradan başlayacağını ifade eder.
Lejant Dosyası: Üretilen hesap planı, inşaat planı gibi çizimlere eklenecek lejant blok dosyasıdır. Lejant ekle komutu, buradaki dosyayı kullanır. Dosya bulunamıyor ise, metin kutusu kırmızı renktedir.

 

İşlem
Açıklama
Detay Blok BoyutlarıDüğüm detayı çizimlerinde kullanılacak blokların boyut çarpanıdır.
Detay Bloklar Arası BoşlukDüğüm detayı çizimlerinde üretilen bloklar arasında bırakılacak olan mesafedir
Yangın Musluğu Boru Çapı

Düğüm detaylarında kullanılacak yangın musluğuna (N parçası) ait boru çapıdır. Genellikle 80 alınır. Redüksiyon kullanılıp kullanılmayacağı bu değere bağlıdır.

Eğer sebekede kullandığınız boru iç çapı, bu değerden farklı ise redüksiyon kullanılır. Örneğin sebekede kullanılan boru iç çapı 81.40 ise, yangın musluğu boru çapını 80 kullanmak redüksiyon

kullanımını gerektirir. Bunun yerine 81.40 değeri kullanılabilir

Armatür Ağırlık Digit SayısıDüğüm detaylarının çözülmesinden sonra alınacak raporlarda birim ağırlık buna göre hesaplanan toplam ağırlıkların noktadan sonra hane sayısını belirleyen özelliktir.

 

İşlem
Açıklama
Kapalı Göz Seçerken Gözü TaraKapalı şebekelerde gözlerin geometrik kontrolünü sağlayan, hat çizimlerinde hataların olması durumunda kullanıcıyı uyarmak amacıyla kullanılan işlemdir.
İnşaat Planında Kesişimlerde Hatları KırTali hat ve esas boru hattı kesişimlerinde hatların kırılması amacıyla kullanılır.
İnşaat Planında Dirsekleri Çizİnşaat planında dirseklerin de çizilmesi için kullanılır.
Düğümlerde Kot YazPlan çizimlerinde düğümlere kot yazılması amacıyla kullanılan işlemdir.

 

  • No labels