Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aynala

Obje Seçim Aracı ile seçilen objelerin bir referans çizgiye göre aynasını (simetriğini) oluşturur. İşlem gerçekleştirilirken seçilen objeler aynalama hattına göre kopyalama moduyla kopyalanarak yada tekil olarak aynalanabilir.