Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CAD Katmanlar

CAD Katmanların Özellikleri

Katmanların ilk bölümü olan tabakalarda;
  • Tabaka Özelliklerinin bir kısmı (renk, açık/kapalı durumu ve kilitlilik durumu) görünür, diğer seçeneklere sağ-tuş Tabaka Özelliklerini Seç ile ulaşabilirsiniz.
  • Yeni proje açıldığında "0" tabakası otomatik oluşmuş olarak gelecektir. Katman yöneticisinde bulunan "+" ve "-" butonları ile yeni tabaka eklenmesini veya mevcut tabakaların silinmesini sağlayabilirsiniz.Aynı zamanda klavyeden Delete tuşu yardımıyla da tabakaların silinmesi sağlanılabilmektedir.
  • Aynı zamanda katman yöneticisinde yer alan mevcut bir tabakaya girdiğinizde yada yeni bir katman oluşturduğunuz açılan penceredeki "Yeni" butonu ile tabaka eklenmesi sağlanılabilmektedir.
  • Oluşturulan tabakaların özellikleri işlemden çıkmadan Adı satırı sonunda bulunan yön tuşları (< >) kullanılarak aynı anda belirlenebilmektedir.
  • Klavye tuşlarından F2 tuşu kullanılarak tabakan adının değiştirilmesi sağlanılabilmektedir.
  • CTRL ve Shift fonksiyonları kullanılarak toplu tabaka seçimi sağlanılabilmektedir.
    Tabaka özellikleri ile ilgili detaylı bilgi için (?)

Sınırsız Tabaka Özelliği

Netcad 8 de katman yapısı tamamen değişmiş ve daha kullanışlı bir yapıya kavuşmuştur.Katman yöneticisinde bulunan Sınırsız Tabaka özelliği sayesinde farklı CAD yapısındaki dosyalara ait tabakaların bu bölümde gösterilmesini ve yönetilmesini sağlayabilirsiniz.

Değiştirilen bu yapı ile tabakalar şerit menüde yer alan Geri Al ve Yeniden Yap işleminde de kullanılabilir duruma getirilmiştir. Daha önce silinen tabakalar geri al işlemi yardımıyla getirilebilmektedir. Netcad 8 de hazırlanan ve 255 tabaka sınırını aşan tabakalar eski versiyonlarda "0" tabakasında birleşecek olup obje sayılarında değişme yaşanılmayacaktır.

Ana Tabaka Kavramı

Bir tabaka adı @ ile başlarsa bu yapı ana tabaka olarak adlandırılmaktadır. @PARSEL ana tabaka ile aynı isimdeki tabakalar (PARSEL_X) ana tabaka altında gruplanır. Ana tabaka aç/kapa işlemleri tüm alt tabakalara uygulanır. Alt tabakalar üzerinde ayrı değişiklik yapmak her zaman mümkündür.

Ana tabaka altında gruplanan tabaka ismi ile ana tabaka altında sürüklenerek gruplandırılmak istenen tabaka ismi aynı ise işlem gerçekleştirilmemektedir.

Sembol ve Hattipi Görünümleri

 Katman yöneticisinde yer alan tabakaların üzerinde fare imleci getirildiğinde hattipinin yer aldığı tanım dosyası ve sembol dosyasının adı gözlenebilir yapıdadır. Aynı zamanda ilgili hattipi ve sembol dosyası önizlemesi de gözlenmektedir.

Renk Modu

 Tabaka Özelliklerinde yer alan Renk Modu ile tabaka bazlı olarak objelerin renk modu ayarlanabilmektedir. Bu sayede Görünüm menüsünde yer alan Renk Modu Tek Renk (Siyah) seçilse bile tabaka özelliklerinden renkli seçildiğinde objelerin daha belirgin hale gözükmesi sağlanılacaktır.

Tabakalarda renk modu Genele Ayarlar seçilirse Görünüm menüsündeki seçilen ayar ile kullanılacaktır. Varsayılan olarak bu Genel Ayarlar haliyle gelecektir.

Tabakaları Sıralama

Tabakaların sırasını sürükle bırak ile değiştirebilir ve bu çizim sırasını değiştirebilirsiniz. Katman yöneticisinde üstte olan tabakanın ekran üzerindeki görüntüsü en üsttedir. Ekran üzerinde en üstte görünmesini istediğiniz objenin tabakasını seçip, istediğiniz farklı bir tabakanın üstüne sürükleyebilirsiniz. Bu işlem oluşturulan CAD objelerinin sırasını da değiştirir, düzeltir.

Tabakaları belli kurallara göre Dinamik olarak da sıralamak mümkündür. " Açık tabakalar önce" gibi seçenekler çok tabakalı projelerde kolaylık sağlar.

Tabaka Filtreleme

Aktif proje üzerinde, içerisinde belirli bir yazım bulunan tabakalarınızı filtreleyebilirsiniz. İşlem basit fakat kullanımı kolay bir filtreleme yapmaktadır.

Toplu Tabaka Seçimi

Tabaka sağ tuş menüsünde yer alan işlemler(Tabaka silme, Özellikleri Değiştirme,KML kaydetme, saklama ya da e-Posta), eğer tek tabaka seçili ise sadece o tabakayı dikkate alır, çoklu seçim yapıldı ise seçilen tüm tabakalar dikkate alınırlar.

Tabaka sağ tuş fonksiyonlarında yer alan;Netcad 7 ve öncesinde versiyonlarda "Gösterilen Objelerin Tabakalarını Kapat, kilitle vd." özellikleri Tabaka Değiştir (?) işleminin altında buton olarak tasarımı sağlanmıştır. Bu işlemler sayesinde daha aktif ve kolay bir şekilde grafik ekrandan seçilen objelerin tabakalarını kapat, aç, kilitle ve aktif işlemleri yapılabilmektedir.

Tabloya Aktar

Seçili tabakanın kolay bir şekilde GIS tablolarına aktarımını sağlar. Bu sayede GIS işlemleri daha kolay ve kullanışlı bir yapıda gözlenecektir.

Grupla

 Seçilen Tabakaların gruplandırılmasını sağlamaktadır. Birden fazla tabaka seçimi ile gelen bu özellik ile açılan pencerede Ana tabaka adının yazılması sağlanarak Ana ve alt tabakaların bu isimlere göre düzenlenmesini sağlamaktadır.Örn: Konut ve Gelişme Konut tabakalarınin seçimi sağlanarak grupla işleminden sonra açılan pencerede PL yazılmasıyla PL_KONUT ve PL_GELISME_KONUT olarak tabakalandırılma sağlanılacaktir.

Taşı

Seçili tabakanın kolay bir şekilde en üste veya en alta taşınmasını sağlamaktadır.

Gönder

3D:Tabakaların 3D dosyası olarak kaydedilmesini sağlar

E-Posta: Seçili tabakaların e-mail olarak gönderilmesini sağlar

Katman Kaydet:Seçili dosyaların ".NCZ olarak kaydedilmesini sağlar. Bu alandan kaydedilen tabakalar Proje dosyalarına ait projeksiyon tanımlamalarını EPSG değerini de içerecek şekilde tutmaktadır.

KML: Seçili tabakaların *.KML ve *.KMZ olarak kaydedilmesini sağlar

Ara

Seçili tabakalara arama işlemlerinin yapılmasını sağlar 

Gösterilecek Kolonları Seç

 Tabaka özelliklerinin katman yöneticisinde gösterilmesi sağlar. Tabaka özelliklerinde yer alan print edilebilir,nokta adı,nokta kotu,nokta kodu vd. özeliklerin bu bölümde gösterilmesiyle tabaka yönetimini kolaylaştırmaktadır.


Tümünü Genişlet /Tümünü Daralt

Ana tabaka ve alt tabakaların katman yöneticisinde genişletilmesini ve daraltılmasını sağlamaktadır.

Araçlar

Tabakalarda yer alan Kopyala ve Birleştir işlemi kullanılarak seçilen tabakaların kopyasının oluşturulması veya birleştirilmesi sağlanılacaktır. Birleştir işleminde en üst bölümde yer alan tabaka adı ile birleştirilmesi sağlanarak İşlem sonunda boş kalan tabakaların silinmesi sağlanılabilmektedir. 

  • No labels