Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dirsek Tablosu

Borunun kademesi, cinsi, çapı, dirsek açısı, adet ve genel toplamı veren rapordur. İstendiği taktirde Rapor butonuna tıklanarak çıktısı alınabilir.


  • No labels