Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Trafo merkezlerine ait bilgilerin sorgulanabildiği bölümdür.


 
Şekil 37 – Trafo Merkezleri Sorgulama Ekranı


 İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri bilgilerine ait alanları sorgulamak için;

 • "Genel" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
 •  sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  •  alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, İl Adı, Kodu, Adı, Maks. Gerilim, Bilgi Kartı, Harita, Durumu, Kurumu öğeleri seçilir.
  •  alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı, Harita, Bilgi Kartı, toplam_nufus, erkek_nufus, kadin_nufus, ncauth_il öğeleri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi İTİGM Adı, Bilgi Kartı, Harita, Grup No öğeleri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Türü, Adı, İl, İtigm Adı, Trafo No, Harita, Bilgi Kartı öğeleri seçilir.
 •   sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, Durumu, Kurumu ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi İTİGM Adı, Grup No öğeleri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Türü, İl, İtigm Adı ve Küme Fonksiyonları bölümünde yer alan Helikopter bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
 •  butonuna tıklanarak, daha sonra sorgulama yapmak için mevcut kriterler kaydedilir.
 • Kaydedilen bir şablonu silmek için ekranın sol üstünde bulunan ilgili şablon seçilir  butonuna tıklanır, çıkan pencerede  butonuna tıklanarak mevcut şablon silinir.
 •  butonuna tıklanarak sorgulama alanına girilen kriterler temizlenebilir.
 •  butonuna tıklanarak sorgulama kriterlerine ait bilgiler listelenir.


Sorgu sonucu,


 
Şekil 38 – Trafo Merkezleri Sorgu Sonucu

  

 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak tüm satırlar seçilebilir. Seçim sonrası simge  halini alır.
 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak seçili tüm satırların seçilme durumu iptal edilebilir. İptal sonrası simge  halini alır.
 • Tablodaki sütunların sağ tarafında bulunan  simgesi ile ilgili sütunun satırlarının tamamı seçilebilir.
 • Tablodaki sütunların alt kısmında bulunan  alanına filtrelenmek istenen değer yazılır,  simgesine tıklanarak açılan listeden filtrelenmesi istenen değer için işlem seçilebilir.


 Şekil 39 – Filtreleme Operatörleri Listesi

  

 • Tabloya ait bilgileri dışa aktarmak için tablonun sağ altında bulunan  simgesine tıklanır ve açılan listeden Word/Rtf, Excel, Pdf, Csv, xlsx formatından herhangi biri seçilir.
 •   simgesine tıklanarak ilgili satıra ait bilgiler sekmeler halinde ekrana gelir.
 •   simgesine tıklanarak ilgili satıra ait konum harita üzerinde görüntülenir.
 • Tablodaki diğer bilgileri görüntülemek için tablonun sol altında bulunan  panelinden ilgili sayfa numarası tıklanır.

 

 • No labels