Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DB2 İVTYS

IBM firması tarafından üretilen DB2 ilişkisel veritabanı yönetim sistemi Windows dışında Linux, Unix gibi işletim sistemlerinde çalışmaktadır.

Netcad ürünleri ile coğrafi ve sözel veriler DB2 üzerinde yönetilebilir, temel VT operasyonları

Coğrafi veri desteği için gerekli Spatial Extender, ücretisz Express-C dahil olmak üzere tüm sürümlerde kullanılabilmektedir.

Ürünle ilgili geniş bilgi http://www-01.ibm.com/software/data/db2/ adresinde yer almaktadır.

  • No labels