Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dizi Araçlar

Grafik ekranda seçili objelerin bir referans değerine göre yatay ve düşey düzlemde çoğaltılması,bir dizi halinde kopyalanması ve grafik ekranda proje ölçeğine uygun karelaj üretilmesi için kullanılan işlemlerin yer aldığı bölümdür:

 

 

 

 

 

  • No labels