Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3 Yüzey Arası Hacim Hesabı

3 Yüzeyden hacim hesabı gerçekleştirilerek, hak edişlere dahil edilmeyecek (hesap dışı) alanlarınızı ortaya çıkarılabilir, bu sayede tüm kübaj hesaplamalarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Bu anlamda proje yüzeyi (örn: kırmızı kot) ve uygulama yüzeyi(örn: siyah kot) arasındaki ara yüzey (örn: röleve yüzeyine) göre dolgu ve yarma değerleri hesaplanır. Bu ara yüzeye göre fazladan yapılan kazı ve dolgu değerleri de kesit kesit ortaya çıkarılmış olacaktır.

 Videolar

Enkesit çıktıları çok daha kolay bir şekilde tüm parametreleri ile otomatik olarak tasarlanabilir.

Enkesit çıktıları, şablon olarak seçilen çizim dosyası üzerinden, antetler, imza sirküleri, alan ve hacim değerleri gibi istenen tüm bilgilerle otomatik olarak kolayca alınabilir. Kullanıcı tanımlı yeni şablon dosyaları oluşturularak çizimlerde kullanılabilir.

 Videolar

 

 

Kullanıcı Tanımlı ve Koda Bağlı Şev Tanımları

Projede kullanılan tüm kodlar içerisinden istediğiniz kodlar seçilerek şev taramalarının oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Araziye uzat işlemi sırasında, tamamen kullanıcı kontrolünde oluşturulan ve farklı isimlendirmelere sahip olan kodlar bulunmaktadır. Şev Tarama Ayarları' nda listelenen bu kodlar içerisinde seçim yaparak, hangi kodlara şev uygulanıp/uygulanmayacağını kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

 Videolar

 

Tanım Adlarına Göre Detaylı Hacim Raporları

Araziye Uzat işlemi sonrasında her bir kazı alanını isimlendirebilir, hacim raporlarını bu isimlendirmelere göre alabilirsiniz.

 Videolar

 Yeni Enkesit Genişlik Seçenekleri

Projenizde farklı kazı alanlarınıza ait genişlikleri, Excanet 2.0 ile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

 Videolar

 

'EXCANET', bina, site, otopark, hava alanı, liman, peyzaj alanı, batimetrik projeler, tünel portal girişi, karayolu tesisleri, su deposu, gölet gibi her türlü yapım işi için, her ölçekteki kazı/dolgu işlerinin ve tasarımlarının yapılabildiği Netcad çözümüdür. Kazı/dolgu tasarımlarında ihtiyaç duyulabilecek olası tüm tasarım kriterlerine göre kazı/dolgu işlerini gerekli tüm aşamaları ile gerçekleştirebilirsiniz.

'EXCANET' ile planda iş yapılırken kazı ve dolgu alanları üç boyutlu olarak oluşurlar; enkesit çizimleri, kübaj hesapları otomatik olarak yapılır; kazı planı proje çıktıları ve raporları standartlara uygun yapıda alınırlar. Site inşaatı gibi çok sayıda kazı/dolgu tasarımı yapılan projelerde toplu olarak rapor ve enkesit alarak zaman kazandırır.

Basitten karmaşığa her ölçekte her türlü yapım işinin 'Kazı ve Dolgu Planları' için gerekli yüzey tanımlamaları ve kazı/dolgu tasarımları kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 

EXCANET ile tek bir binanın, onlarca yapılı bir sitenin, kompleks ve karmaşık tasarımlara sahip bütünleşik yapıların; köprü, direk..vb. ayakların yapı oturum alanlarının; otopark, havalimanı, katı atık alanı, tören alanları..vb. gibi her türlü ve her ölçekteki yapının kazı/dolgu tasarımları kolaylıkla gerçekleştirilir.

Gelişmiş yüzey oluşturma yetenekleri ile karmaşık kademeli ve birden fazla kazı kotuna oturan kazı planı projeleri kolaylıkla gerçekleştirilebilirler.

Aynı kazı planı içerisinde birbirine bağlı çözülmesi gereken karmaşık kazı/dolgu problemleri kullanıcı kontrolünde otomatik olarak çözümlenirler.

Tek bir tanımla, birbiri ile ilişkili birden fazla yüzey kolaylıkla oluşturulabilir. 

Ara yüzey fonksiyonları ile tek bir tanıma bağlı tüm alt yüzeyler kolaylıkla oluşturulabilir. Oluşan yüzeyler arasında hacim hesabı ister ayrı ayrı ister topluca alınabilir. 

 Video
 

Ara Alım Yüzeyi ile Hacim Hesabı

3 Yüzeyden hacim hesabı gerçekleştirilerek, hak edişlere dahil edilmeyecek (hesap dışı) alanlarınızı ortaya çıkarılabilir, bu sayede tüm kübaj hesaplamalarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Bu anlamda proje yüzeyi (örn: kırmızı kot) ve uygulama yüzeyi(örn: siyah kot) arasındaki ara yüzey (örn: röleve yüzeyine) göre dolgu ve yarma değerleri hesaplanır. Bu ara yüzeye göre fazladan yapılan kazı ve dolgu değerleri de hacim ve kesitlerde rapor edilecek şekilde ortaya çıkarılmış olacaktır.

 Videolar

Kullanıcı Tanımlı Tasarlanabilen Enkesit Antet Şablonları

Enkesit çıktıları, şablon olarak seçilen çizim dosyası üzerinden, antetler, imza sirküleri, alan ve hacim değerleri gibi istenen tüm bilgilerle otomatik olarak kolayca alınabilir. Kullanıcı tanımlı yeni şablon dosyaları oluşturularak çizimlerde kullanılabilir.

 Videolar

Kazı/Dolgu'yu oluşturacak olan alanlar veya çizgilerin kot değerleri ve yüzey eğimleri kolaylıkla değiştirilebilirler. 

Kot değiştirme opsiyonları ile kazı tabanının veya referans objelerin kot ve eğim değerleri, projelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında kolaylık değiştirilebilir. 

 Video

Şevler, araziye, objeye veya istenen bir kota olası tüm şev tanım parametreleri kullanılarak bağlanabilirler.

Kazı yüzeyleri arasında tanımlanması gereken şevlerin uygulanacağı arazi yüzeyi, obje veya referans kot seçilerek istenen parametrelerde şev tanımlamaları yapılabilir. Şev kütüphanesi ile standart kütüphane içeresinde yer alan şev tanımları kullanılabilir; şev kütüphanesi kullanıcı tanımlı olarak geliştirilebilir.

 Video

Kazı/Dolgu Planları otomatik olarak oluşturulurlar.  

Şev tanımlamada kullanılan kodlar referans alınarak, şevli kotlu kazı plan çizimleri otomatik olarak gerçekleştirilir.

 Video

Oluşturulan yüzeyler üç boyutlu olarak görüntülenebilir.

Üç boyut desteği ile, tasarlanan kazı ve dolgu yüzeyleri projenin herhangi bir anında 3D ortamda görüntülenebilir.  

 Video

Gelişmiş 'Enkesit Çizicisi' ile enkesitler istenen parametrelerde oluşturulabilirler.

Gelişmiş enkesit çizicisi ile, projede bulunan yüzeyler otomatik olarak seçilebilirler.

Geliştirilmiş yüzey seçim fonksiyonları sayesinde projede bulunan kazı/dolgu yüzeyleri için enkesitler otomatik olarak oluşturulabilir; kullanıcı tanımlı olarak sabit kot belirlenerek de enkesitler oluşturulabilirler.

 Video

Kazı/Dolgu hacim hesaplamaları alternatif yöntemler ile gerçekleştirilebilir.   

Yüzeyler arasında prizmatik hacim hesabı kullanılarak veya enkesitler arasında enkesit bazlı hacim hesap yöntemi kullanılarak projelere ait hacim hesapları gerçekleştirilebilir. Gelişmiş yüzey seçim fonksiyonları ile ikiden fazla yüzey arasında hacim hesaplamaları gerçekleştirilebilir ve sonuçlar raporlanabilirler.

 Video

Örnek Uygulama Dokümanları ve Proje Videoları

  • Page:
    Kazı Planı Uygulamaları EXCANET modülü ile farklı tipteki kazı planı projelerinin çözüm aşamalarını içerir. Bina, site, otopark, okul, site projeleri gibi farklı kazı taban alanları için tasarımlar yapılması, bu tasarım yüzeyler üzerinden çeşitli detaylarda kesitler alınması tasarımı yapılan projeler üzerinde farklı yöntemler ile hacim hesapları yapılması konularını içerir.

Eğitim İçerikleri

İndirilebilir Dokümanlar

 Proje oluşturma sürecini yansıtan örnek videolara aşağıdaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz.

Teknik Videolar

 EXCANET ile 'Bina Kazı Tasarımı İşlem Adımları'
 EXCANET ile 'Bina' projelendirme
 EXCANET ile 'Site' projelendirme
 EXCANET ile 'Yapı, Tören Alanı ve Otopark' projelendirme
 EXCANET ile 'Kompleks Tasarımlı Yapılar'ın projelendirilmesi
 EXCANET ile 'Katı Atık Tesisi' projelendirme
 EXCANET ile Tünel Portal Projelendirme
 EXCANET ile Baraj, Gölet Gövde ve Rezervuar Hacim Hesapları
 EXCANET ile Regülatör Kazı Dolgu Projelendirme
 EXCANET ile Viyadük Temel Projelendirme
 EXCANET ile Arıtma Tesisi Kazı Dolgu Hacim Hesapları

Başarı Hikayeleri

Bektaş İnşaat

FİNA Enerji Orta Mandıra Rüzgar Enerji Santrali

Bereket Enerji

Akıncı HES Projesi

Bursa Büyük Şehir Belediyesi

Bursa Tramvay Test Hattı

Cihan İnşaat

Eskişehir Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi İhalesi

GAP İnşaat

Turkmanbashi International Seaport

Nazka Mühendislik

Esan Magnezyum Üretim Tesisi

Nuhoğlu – Dalgıçlar Ortaklığı

Çorum Hitit Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi

İLBANK, Samsun

Arıtma Tesisi Projeleri

Tanjant Mühendislik

Tünel Portal Projeleri

TOKİ

EPDK Genel Merkez Binası

Torunlar GYO

Bezmialem Üniversitesi İnşaatı

Umut İnşaat

Rüzgar Enerji Santrali Projeleri

Uzunlu Harita

Balıkesir OSB / Prefabrik Fabrikası