Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Araziye Uzat

Araziye Uzat işlemi ile seçilen kazı tabanı araziye belirlenen şevlerle uzatılacaktır. Kazı Planı ile projeye başlayabilmek için, kotları belli olan bir çoklu doğru veya doğru belirlenmelidir.

Kazı Planı Uygulamaları için (?)

Şev Tanımları

DışarıKapalı alanın dışına doğru şev tanımlamak için kullanılır.
İçeriKapalı alanın içine doğru şev tanımlamak için kullanılır.
SabitYarma dolgu gözetmeksizin, kapalı alandan yapılan tanımdır. Çalışma payı gibi detayların girilmesinde kullanılır.
YarmaKazı tabanı kenar çizgisinin arazi kotunun altında kaldığı yerlerde, yarma tanımında belirlenen şev tanımı kullanılacaktır. 
DolguKazı tabanı kenar çizgisinin arazi kotunu üstünde kaldığı yerlerde, dolgu tanımında belirlenen şev kullanılacaktır.

Uygulama sonrası Yarma- Dolgu kararı katmanı açık olan arazi modeline göre verilir. Yarma- Dolgu Tanımları "..." ile açılan şev kütüphanesinden seçilebilir.

Sabit Kot Tanımları

Araziye Uzat editörü içinde de sabit kota uzat fonksiyonu kullanılabilir.

YöntemKODÖrnek
Sabit kot ve derece cinsinden şev açısıZ=<limitZ><yukarı:Y veya aşağı:A>@<derece cinsinden şev açısı>D,<KOD>Z=100Y@45D,KY
Sabit kot ve grad cinsinden şev açısıZ=<limitZ><yukarı:Y veya aşağı:A>@<grad cinsinden şev açısı><G>,<KOD>Z=100Y@50G,KY
Sabit kot ve ötelemeZ=<limitZ><yukarı:Y veya aşağı:A>,<dX ötelemesi>,<KOD>Z=100Y,75,KY
Sabit kot ve yüzde cinsinde şev açısıZ=<limitZ><yukarı:Y veya aşağı:A>%<yüzde cinsinden şev açısı>,<KOD>Z=100Y%100,KY

Alt Tanımlar

 Sabit, yarma ve dolgu tanımlarında $ ile başlayan kod kullanılması durumunda bu koda ait bir yüzey oluşturulacaktır.

Oluşan yüzeyler enkesit ve hacim işlemlerinde kullanılabilirler.

İç-Dış Eşitle

Ayarlar bölümünde sağ tıklanarak gelen İç-Dış Eşitle özelliği ile İçeri ve Dışarı şev tanımları eşitlenebilmektedir. İşlem İçeri veya Dışarı sekmelerinin aktifliği baz alınarak gerçekleştirilir.

Kazı planı oluşturulan alanın bir kenarı için genel tanımdan farklı bir tanım kullanmak için alt segment eklenebilir.

Araziye Uzat editöründe Alt Tanımlar üzerine sağ tıklanarak yeni segment eklenir ve tanımın uygulanması istenen segment grafikten seçilerek tanımlama yapılır. 

Yeni Segment Çoklu komutu ile segmentler topluca seçilebilir ve hepsi için tanımlama yapılabilir. 

Tanımlar listesinde yer alan satırlar CTRL tuşu ile topluca seçilebilir ve yine hepsi için tanımlama yapılabilir.Ekle: Bu tanımın uygulanacağı nesneleri seçin.Editör ile belirlenen tanımın kullanılacağı alanlar eklenebilir.
Çıkar: Bu tanımın uygulanmasını istemediğiniz nesneleri seçin.Daha önce belirlenen alanlar bu komut ile çıkarılabilir.

Köşeler

YuvarlakDik
Şev köşelerinde yuvarlak geçişler istendiğinde kullanılan yöntemdir.Şev köşelerinde dik geçişler istendiğinde kullanılan yöntemdir.

Örnekleme Aralığı

Örnekleme mesafesi ile çözüm duyarlılığı belirlenir. Verilen değer kadar aralıklarla şevler örneklenecektir. 

Yardımcı Çizgi

Yardımcı Çizgi özelliği Excanet ile tasarlanan yüzeylerin istenen kotlarda ve şekilde koşullandırılmasını sağlamaktır.
Yardımcı Çizgiler her tanım için tek bir tabakada çizilmeli ve kot değerleri olmalıdır.

Şev tanımlarının görüntülendiği grafik ekran ayarlarının kullanıcı tanımlı olarak özelleştirilebildiği bölümdür.

Varsayılan YapBelirlenen tanımlar varsayılan olarak kayıt edilebilir.
Varsayılanı YükleDaha önce tanımlanmış değerler otomatik olarak yüklenecektir.

  • No labels