Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  Ayarlar

Enkesit Çiz
Aktif Enkesiti Takip EtEnkesit çizimi editöründe seçilen enkesitin grafik ekran üzerinde plandan takip edilip edilmeyeceği ayarlanabilir.
Enkesit Alan TaramasıKesitlerde kazı ve dolgu olma durumuna göre tarama tipi belirlenir.
Enkesit Kotu Okuma Sıklığı SadeleştirEnkesit kolları üzerindeki kot okuma sıklığı, eğimin %5 ten az olması halinde sadeleşecektir.
Enkesit Tabakasını YenileEnkesit çiziminin tekrarlanması durumunda mevcut enkesit tabakaları silinir; yerine yenisi eklenir.
Hacim Hesapla
Alan Sınır SeçHacim hesabında sınır alan sorulup sorulmayacağı seçilebilir. Hayır seçili iken işleme girildiğinde sınır olmadığı kabul edilir.
Rapor ÇıktısıHacim raporları için CKS veya Excel formatı seçilebilir.
Uygulama SırasıUygula işleminde birden fazla kazı tabanı olması durumunda hangi objeden başlanacağı seçilir.
Veri KontrolüAlanı, Epsilon 0,0001 den küçük üçgen yüzeyleri temizler.
Proje Yenile
Proje Yenileme SeçenekleriProje Yenile işlemi sonrasında yenilenecek değerleri belirler. Uygula, Enkesit Çiz, Hacim Hesapla ve Hepsi.
Şev Tara
Şev ParametreleriŞev taramalarının çizilme yöntemi belirlenir.
Şev Taraması YapılsınUygula işleminin ardından şev taramalarının otomatik olarak yapılıp yapılmayacağı seçilir.
Uygula
2 Pencere AçUygulama sonucu 3D Penceresi ile birlikte 2D penceresi de görüntülenir.
3D Yüzey Yumuşatması YapılsınUygula işleminin ardından 3D'ye aktarılan yüzeylerde otomatik olarak yumuşatma yapılıp yapılmayacağı seçilir.
Nokta ÜretUygula işleminin ardından şev kazık noktalarına otomatik olarak nokta üretilmesi seçilebilir.
Uygulama Sonucunu 3D'ye AktarUygula işleminin sonucunda yüzeylerin otomatik olarak 3D'ye aktarılıp aktarılmayacağı seçilir.
Yardımcı Çizgi TabakasıYardımcı çizgilerin hangi tabakadan referans alınarak oluşturulacağı seçilir.

Şev parametrelerinin tanımlanabilmesi için Netsurf modülünün yüklü olması gerekmektedir.
  • No labels