Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hacim Hesapla


3 yüzey üzerinden hakedişlere dahil edilmeyecek (hesap dışı) alanlarınızı bulabilirsiniz. Bu anlamda proje yüzeyi (örn: kırmızı kot) ve uygulama yüzeyleriniz (örn: siyah kot) arasındaki ara yüzeye (örn: röleve yüzeyine) göre dolgu ve yarma değerleri hesaplanır. Bu ara yüzeye göre fazladan yapılan kazı ve dolgu değerleri de kesit kesit ortaya çıkarılmış olur.Enkesitlerden hacim hesabı için 4 farklı yöntem bulunmaktadır. Yöntemlerde kullanılan formüller aşağıdadır.

Enkesitlerden Hacim Hesabı

TCK Yöntemi

Tatbik Mesafesi

Tatbik(uygulama) mesafesi; kazı için TM = [K/(K+D)] x L, dolgu için TM= [D/(K+D)] x L formülü ile hesaplanır. L değeri iki kesit arasındaki mesafedir.

Alan

Kesit bazında kazı ve dolgu alanlarıdır.

Hacim

Her iki kesit kazıda ya da dolguda ise (A1+A2)*L/2 formülü uygulanır.

Kazıdan dolguya ya da dolgudan kazıya geçiş durumunda ise geçiş formülü uygulanır.

[ A1 + A2 + Karekök ( A1 * A2 ) ] * L / 3

Tatbik Mesafesi

İki kesit arasındaki mesafedir.

Alan

Kesit bazında kazı ve dolgu alanlarıdır.

Hacim

Tüm durumlarda belirtilen formül uygulanır.

( A1 + A2 ) * L / 2

Tatbik Mesafesi

İki kesit arasındaki mesafedir.

Alan

Kesit bazında kazı ve dolgu alanlarıdır.

Hacim

Tüm durumlarda belirtilen formül uygulanır.

DSİ Yöntemi

Tatbik Mesafesi

Hesapla bulunan mesafedir.

Hesaplama ise;

( 2. Kesitin Kilometresi - 1. Kesitin Kilometresi ) / 2

( 3.Kesitin Kilometresi - 1. Kesitin Kilometresi ) / 2

( 4.Kesitin Kilometresi - 2. Kesitin Kilometresi ) / 2

( 5.Kesitin Kilometresi - 3. Kesitin Kilometresi ) / 2 şeklinde devam eder.

En son kilometrelerde ise;

( n - 1). kesitin kilometresi - ( n -3 ). kesitin kilometresi / 2

( n ). kesitin kilometresi - ( n - 2 ). kesitin kilometresi / 2

( n ). kesitin kilometresi - ( n -1 ). kesitin kilometresi / 2 şeklinde biter.

Alan

Kesit bazında kazı ve dolgu alanlarıdır.

Hacim

Tüm durumlarda ( A1 + A2 ) * L / 2 formülü uygulanır.

Hacim hesap yöntemi seçilerek prizmatik veya enkesitlerden hacim hesabı yapılabilir. Hacim hesabı yapmak için önce kazı planı yüzeylerinin(üçgen modelin) üretilmesi gerekmektedir. Yöntem, parametre ve yüzey seçimi sonra işlem tamamlanır. Rapor dosyası Excel formatında proje dosyasının kayıtlı bulunduğu dizine oluşur.

Enkesit parametreleri ve yüzeyler için (?)

 

Prizmatik Hacim Hesap Yöntemi

İki yüzey arasında katı model bazlı hacim hesabı yöntemidir.

 Geri Dolgu Hesabı

Geri dolgu hesabı için alan çıkar işlem uygulanmış sınırlar aşağıdaki işlem adımları uygulanarak kullanılabilir.

  • Hacim hesabı işlemine girilir.
  • Sınır olarak alan çıkar işlemi uygulanmış sınır seçilir.
  • Yüzeyler sekmesinde uygulama yüzeyi ve sabit kot olarak dolgu kotu seçilir. 

ExcaNet 2.0 versiyonu ile gelen yeni özelliklerden biri ayarlar sekmesidir. Bu menü ile 3 yüzeyden hacim hesabı ve hacim dışı alanların tespit edilmesi, enkesit genişlikleri ve *.KUB dosyası oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İşlem detayları aşağıdadır.

İşlemAçıklama
Hacim Dosya AdıHacim işlemi sonucunda, hacim bilgilerinin *.KUB uzantılı dosyaya yazılmasını sağlayan işlemdir. *.KUB dosyası, Netpro kübaj dosyası formatıdır. Bu dosyanın oluşmasını sağlarsanız, her bir kilometreye ait tüm hacim bilgilerini, enkesit çizimlerine yazdırabilirsiniz.
Genişlik Ayarları

Kazı alanlarının farklı şekilleri olduğu için, enkesit çizimlerindeki enkesit genişliklerinin olması gerekenden fazla veya eksik çıkmasını engellemek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

İşlemAçıklama
Maksimum GenişlikEksene mesafesi en uzak olan çizgi, maksimum genişlik olarak alınır.
Enkesitleri SınırlaEnkesit genişliklerinin KPÇİZ ile sınırlandırılmasını sağlar.
Ara Alım Farkını Hesapla3 yüzey üzerinden hakedişlere dahil edilmeyecek (hesap dışı) alanlarınızı bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için bu sayfada bulunan 3 Yüzey Ara Alım Hesabı (Hesap Dışı Alanlar) sekmesine geçebilirsiniz.

  • No labels