Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ek Sorgu Kriterleri

"Ek Sorgu Kriterleri" tanımlandığı obje için sql sorguları oluşturulurken otomatik olarak sorguya eklenen filtre kriterleridir. Obje Listesi ekranında bir obje seçildiğinde görünen Ekstra Kriterler bölümünden yönetilir.

Ek Sorgu Kriterli Tanımlama

Ek sorgu kriteri tanımlamak için

 • Obje Listesi -> Ekstra Kriterler ekranından yeni kriter ekleme işlemi yapılır. Kriter tipi olarak Ek sorgu Kriteri seçilir.
 • Ekle butonuna tıklanır.

 

 • Ek sorgu kriteri listeye eklenmiş olur. Kriter detayını girmek için ekrandaki Kriter alanına tıklanır.
 • Ek sorgu kriteri giriş sekmesi açılır. Bu sekmede XML olarak ek sorgu kriterlerinin girilebileceği bir ekran bulunur.

 

 • Kriter bölümüne basit ve gelişmiş(xml) şekilde kriter tanımı girilebilir.
 • Basit kullanımda sql tümceleri kullanılabilir. Basit soruguda ifadede yer alacak kolon adları {T@Tablo.KolonAdı} formatında olmalıdır.
 • Gelişmiş kullanımda OgcCriteriaXML kullanılmalıdır. CriteriaXML üzerindeki PropertyName Tablo.KolonAdı şeklinde yazılmalıdır. Literal değeri farklı bir tabloda kolon ise DTS:Tablo.KolonAdi şeklinde belirtilebilir. Bu alana objenin tüm sorguları için kullanılacak ek sorgu kriteri yazılmalıdır. 
  • Örnek : YAPI_RUHSATI.ONAY='1' AND YAPI_RUHSATI.USER_CREATE='{USER}'
  • Kullanılabilecek tüm değişkenler için Genel Değişkenler sayfasına bakınız.