Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Enkesit

Arazinin detaylarının incelenmesi için, güzergah boyunca enine kesilmesi ile elde edilen yüzeydir.

  • Plan üzerinden, ara mesafe ve kot okunan noktalar plankote noktası olarak adlandırılır.
  • Yol eksenlerinin daha önce belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre genişlikte karakteristik noktalar ölçülür.
  • Enkesitler çoğunlukla hacim hesabı için kullanılır.
  • Netpro ve Netsurf modülleri ile enkesitlerden kübaj hesabı yapılabilir.
  • Enkesitler kübaj hesabının yanı sıra sanat yapıları, duvarlar gibi detayların gösterimi için de kullanılır.

 

 

 

Profil

Arazi detaylarının incelenmesi için, güzergah boyunca boyuna kesilmesi ile elde edilen yüzeydir.

  • Arazi boykesiti siyah kot, yol boykesiti kırmızı kot olarak adlandırılır.
  • Boyuna yapılan arazi işlerinde, kontrol birimleri tarafından detaylı profil çıktıları istenmektedir.

 

 

 

 

 

  • No labels