Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Direklere ait bilgilerin sorgulanabildiği bölümdür.


 
Şekil 43 – Direkler Sorgulama Ekranı


 Direk bilgilerine ait alanları sorgulamak için;

 • "Genel" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
 • "Sözel Bilgiler" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
 • "Sayısal Bilgiler" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
 •   sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Bilgi Kartı, Harita, Hat Adı, Engel Adı, Kot, Pafta No, Dosya No öğeleri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi İTİGM Adı, Bilgi Kartı, Harita, Grup No öğeleri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi Helikopter, Enerji İletim Hattı, Uçuş No, Kontrol Tarihi, Motor Çalıştırma Saati, Motor Susturma Saati, Kontrole Başlama Saati, Kontrolü Bitirme Saati, EİH Uçuş Uzunluğu(Km), Başlangıç Direk, Bitiş Direk, Çekirdek Personel, Kurum Personel, Yüklenici Vekili, İnceleme Tamamlandı, Görev Tipi, A Bildirim Saati, A Bekleme Süresi, Haritadan Seç, Bilgi Kartı, İTİGM, Arıza Ekle, Pilot, Toplam Kontrol Uçuş Süresi, Toplam Operasyon Uçuş Süresi öğeleri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, EİH Adı, Fiziki Uzunluk (Km), İletken Kesiti, Direkt Adedi, Geçici Kabul Tarihi, Devre Adedi, Açıklama, Bilgi Kartı, Hat Yükü, Engel Sayısı, Dosya No, Harita, Google, Gerilim, Koruma Tertibi öğeleri seçilir.
 •   sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen EİH Adı, Dosya No ve Küme Fonksiyonları bölümünden  simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı, Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi İTİGM Adı, Grup No öğeleri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Grup Alanları bölümünde yer alan Kontrol Tarihi, Motor Çalıştırma Saati, Motor Susturma Saati, Kontrole Başlama Saati, Kontrolü Bitirme Saati, İnceleme Tamamlandı ve Küme Fonksiyonları bölümünde yer alan Görev, EİH Uçuş Uzunluğu(Km) öğeleri seçilir.
  •   alanından  simgesine tıklanarak açılan menüden Geçici Kabul Tarihi'ne ait Yıl, Ay, Gün ve Hat Yükü ile Küme Fonksiyonlarında yer alan EİH ve Fiziki Uzunluk (Km) bölümünden  simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı, Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
 •   butonuna tıklanarak, daha sonra sorgulama yapmak için mevcut kriterler kaydedilir.
 • Kaydedilen bir şablonu silmek için ekranın sol üstünde bulunan ilgili şablon seçilir  butonuna tıklanır, çıkan pencerede  butonuna tıklanarak mevcut şablon silinir.
 •   butonuna tıklanarak sorgulama alanına girilen kriterler temizlenebilir.
 •   butonuna tıklanarak sorgulama kriterlerine ait bilgiler listelenir.


Sorgu sonucu,


 
Şekil 44 – Direkler Sorgu Sonucu

  

 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak tüm satırlar seçilebilir. Seçim sonrası simge  halini alır.
 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak seçili tüm satırların seçilme durumu iptal edilebilir. İptal sonrası simge  halini alır.
 • Tablodaki sütunların sağ tarafında bulunan  simgesi ile ilgili sütunun satırlarının tamamı seçilebilir.
 • Tablodaki sütunların alt kısmında bulunan  alanına filtrelenmek istenen değer yazılır,  simgesine tıklanarak açılan listeden filtrelenmesi istenen değer için işlem seçilebilir.

 


 Şekil 45 – Filtreleme Operatörleri Listesi

  

 • Tabloya ait bilgileri dışa aktarmak için tablonun sağ altında bulunan  simgesine tıklanır ve açılan listeden Word/Rtf, Excel, Pdf, Csv, xlsx formatından herhangi biri seçilir.
 •   simgesine tıklanarak ilgili satıra ait bilgiler sekmeler halinde ekrana gelir.
 •   simgesine tıklanarak ilgili satıra ait konum harita üzerinde görüntülenir.
 • Tablodaki diğer bilgileri görüntülemek için tablonun sol altında bulunan  panelinden ilgili sayfa numarası tıklanır.

 

 • No labels