Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analiz Islemleri ve Hidrolik Hesaplar

Hidrolik hesaplamalar öncesinde tüm boruların başlangıç ve bitiş noktalarında mutlaka düğüm noktaları olmalıdır. Aynı şekilde herhangi bir boru ile bağlantısı bulunmayan düğüm noktası da olmamalıdır. Bu anlamda birçok senaryo olabilir. Teorikte mutlaka olması gereken bu konuların kontrolü için Kontrol Yap butonununa tıklamanız yeterlidir. Bu gibi geometrik kontroller yapıldıktan sonra 72 saatlik hesaplamalar için Analiz Yap ve Boru Çaplarını Hesapla butonu kullanılmalıdır.

  1. Analiz işlemine tıklayınız. Tüm hidrolik hesaplamalar bu pencere üzerinden gerçekleştirilecektir.

  2. Açılan pencerede, Kontrol Yap butonuna tıklayınız. İşlem sonucunda aşağıdaki uyarıyı alacaksınız. Bu pencereyi kapatıp işlemlere devam edebiliriz.

    Projelerinizde geometrik olarak hatalar bulunuyorsa bu bölümde listelenecektir. Bu anlamda gelen uyarılara göre projenizdeki verileri düzenleyebilirsiniz.

  3. Analiz Yap işlemine tıklayınız. İşlem sonucunda aşağıdaki uyarının alındığını gözlemleyiniz.


  4. Boru Çaplarını Hesapla işlemine tıklayınız. İşleme tıklanınca tüm olması gereken ergonomik çaplar otomatik olarak tespit edilecektir. Hesaplama işlemi sırasında ikinci bir hesap yapılması istenebilir. Bu anlamda aşağıdaki şekilde ekrana otomatik olarak uyarı pencresini "Tamam" butonu ile onaylabilirsiniz. Bunun için referanslar altında yer alan BORU tablosuna fare sağ tuş / Tablo işlemine giriniz. İşlem sonucunda tüm boru çap ve hesaplamalarının yapıldığını gözlemleyebilirsiniz.


  • No labels