Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Formlar

Açıklama

Netigma'da formlar,

 • Veri tabanındaki tablolara veri girişi yapmak,
 • Varolan bir kaydı 
  • güncellemek ya da 
  • kaydın, sorgu sonucunda gösterilmeyen diğer detay bilgilerini göstermek amacı ile kullanılırlar. 

Bir objeye (tablo) birden fazla form tanımlanabilir. Bu formlar yeni kayıt, varolan kaydı güncelleme ya da seçili kayıt ile ayrıntılı bilgi kartı göstermek amacı ile kullanılabilir.

İçerik


Obje Listesi'nden seçilen bir obleye (tablo) form eklemek için Formlar satırında yer alan   düğmesine tıklanır. Açılan sekmeden ilgili objeye yeni form eklenir. Yeni eklenen forma tıklandığında form ile ilgili özellikler listelenir. 


Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

 

 Form Özellikleri

 

Form Özellikleri

Form tanımlanırken aşağıdaki özellik alanlarının gerekli olanları doldurulur. Bu özellikler formun nasıl görüneceğini, hangi alanları içereceğini, hangi kullanıcıların formu kullanma yetkisine sahip olacağını ve diğer detayları belirler.

 • Adı: Form için seçilen benzersiz adı temsil eder. Eczaneler nesnesine Test isimli bir form eklendiğinde formun adı ECZANELER.TEST olarak ifade edilir. İlgili bölümlerden formlara form adı kullanılarak ulaşılır.
 • Açıklama: Form ile ilgili kullanıcıyı ilgilendiren açıklayıcı metinler bu kısma yazılır
 • Gösterim Adı: Formun meta düzenleme ekranlarında görünen adıdır.
 • Form Seçenekleri
  • Sonuç Mesajı Raporu: Form kaydedildikten sonra rapor gösterilmesi isteniyorsa ilgili raporun belirtildiği alandır.
  • Sonuç Mesajı Raporu Hedefi: Form kayıt edildikten sonra gösterilecek raporun açılacağı hedefin belirtildiği alandır. (Yeni sekme, ekran vb)

 • Satır Sayısı: Form alanlarının kaç satırda görüntüleneceği bilgisi buraya. Bu kısma yazılan sayıdan fazla form satırı olduğunda, bu satırlar görüntü karmaşasına yol açmamak gizlenir. Diğer düğmesine tıklandığında gizlenen satırlar görüntülenir.
 • Ek Dosyalar Sekmesini Göster: Bu seçenek aktifse, formda ek dosyalar isimli tab görüntülenir. Bu sekmeden ilgili kayıta dosya eklenebilir.
 • Sütun sayısı: Form alanlarını kaç sütun halinde görüneceği bu özellikten belirlenir.
 • Modül: bkz:Modül.
 • Özel Yardım Linki : Bu alana girilen url sayfanın yardım konularına eklenir. Kullanıcı, yardım menüsüne tıkladığında, ilgili forma özel yardım dökümanına yönlenir.
 • Özel Yardım Menü Başlığı : Forma özel yardım linkinin menü başlığı bu kısıma girilmelidir. 

Yetkilendirme  


Form güncelleme, forma kayıt ekleme, formdan kayıt silme vb yetkiler farklı kullanıcılara atanacaksa veya form bazında yetkilendirme yapılmak isteniyorsa yetkilendirme özelliği kullanılır. Özelleştirilecek yetkiler için rol tanımı yapılır.

Aşağıda Mahalle Bilgi Kartı için güncelleme, silme ve kayıt ekleme yetki rolleri tanımlanmıştır.


Tanımlanan yetkilerin kullanıcıya atanması için Yetkilendirme Sunucusu'ndan (Uygulamasunucusuadresi/authentication linkinden açılır)yetki verilecek grup ve uygulama altında tanımlı Roller klasörü seçilir. Yetkilendirilecek rolün yanındaki kutucuk işaretlenir, kaydet butonuna tıklanır.

Böylelikle tanımlanmış olan roller kullanıcı grubu eşleştirilmiş olur.


 Yeni Form Ekleme

Yeni Form Ekleme

 1. Form ekranındaki Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki küçük pencere açılır.
 2. Form Adı, Gösterim Adı bilgileri girilerek Ekle butonuna tıklanır.
 3. Form sayfasından form özellikleri belirlenir.
 4. Form alanları belirlenir.
 5. Form ekranındaki Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
 Form Klonlama

 

Form Klonlama

 1. Varolan bir form seçilerek Klonla butonuna tıklanır.
 2. Klonla oluşturulan yeni formun Adı, Gösterim Adı bilgileri girilerek Ekle butonuna tıklanır.
 3. Form özellikleri ve form alanlarından gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
 Form Silme

Form Silme

 1. Silinecek form seçilir.
 2. Sil butonuna tıklanır.
 3. Silme işlemi onaylanır.
 Formu Sorgu Sonuç Listesine Ekleme

 

Formu Sorgu Sonuç Listesine ekleme

 1. Bilgi kartı linkini objede tutmak için objeye yeni bir kolon eklenir. Bu kolon "Bilgi Kartı" ismiyle isimlendirilebilir.
 2. Eklenen kolonun veri alanı özelliklerinden görüntüleme editörü = "Link" olarak seçilir.
 3. İşlem olarak "Bilgi Formu Linki" seçilir.
 4. Bu kolon, sorgu sonuç listesine eklenir.