Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grid

Grid özellikle Çizim Şablonları için hazırlanmış bir Akıllı Objedir. Verilen parametreler göre otomatik olarak Çerçeve, kenar yazıları ve gridleri oluşturur. Gridler, kenar çizgileri, yazılar dinamik olarak üretilirler. Grid objesi üzerinde herhangi bir yeri tıklanınca düzenleme penceresi açılır, parametreler değiştirilebilir.

Grid tek parça olmakla birlikte parçaları ayrı ayrı yakalanabilir. Bir gride koordinat yazdırmak için Etkileşimli Etiket (?) işleminde koordinat, koordinat grid şablonları kullanılabilir.