Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analiz

İçmesuyu analizi yapmak (hidrolik hesaplama) ve görünüm ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Projenin Analiz Ayarları penceresinden gerekli veriler girişi/seçme işlemi tamamlandıktan sonra şebeke analizinde kullanılır.

Analiz yapmadan önce aşağıdaki analiz yöntemlerinden biri seçilmelidir.

  • Yok (Sonuçlar her raporlama süresi adımı için hesaplanır)

  • Ortalama (Değerlerin zamana göre ortalaması raporlanır)

  • Minimum (En küçük değerler raporlanır)

  • Maksimum (En büyük değerler raporlanır)

  • Aralık (En büyük değer ile en küçük değerlerin farkı raporlanır)

Bu yöntemler Analiz Ayarları menüsünden de seçilebilir. Analiz Ayarları menüsünden hangisi seçilmiş ise o yöntem seçili olarak burada da görüntülenir.

Kontrol Yap butonu ile Boru ve Düğüm noktalarının geometrik kontrolleri yapılır.

 

Analiz Yap butonu ile belirtilen yönteme göre projenin analizi yapılır.

Analiz Yap komutu seçildikten sonra program projenizi gerek geometrik ve gerekse girilen veriler açısından verileri kullanarak şebeke analizini yapmaya başlar. Analiz bittikten sonra eğer projede herhangi bir veri eksikliği, veri uyuşmazlığı yok ise sağ taraftaki bilgi penceresi ekrana gelir. Bu mesaj ile Analiz başarılı bir şekilde yapılmış ve projenizde veriler açısından herhangi bir sorun yoktur.

 

 Borudan geçen debiye göre, izin verilen hızı (Ayarlar/Diğer sekmesinde) aşmayacak en küçük çaplı boruyu bulur.

Malzemelere göre izin verilen çaplar için Boru Cins tablosundaki kayıtlar kullanılır. Bu tablodaki ana, esas ve tali borular için, kullanıcı istediği çap değerlerini girebilir veya değiştirebilir.

 

Analiz yapıldıktan sonra aktif olan bir seçenektir. Analiz yapıldıktan sonra belirli bir zaman seçilerek o zamandaki değişiklikler dinamik olarak ekrandan izlenebilir.

Örnek olarak borulardaki yük kayıpları etiket olarak grafik ekranda görüntülensin, o anda ekranda görülen değer zaman bölümünde yazan zamandaki değerdir. İstenirse istenilen zamandaki bilgiye ulaşılabilir.

Analiz yapıldıktan sonra yapılacak olan simülasyon hızı ile ilgili ayarlamalar yapılır. Canlandırma hızı arttırılırsa Simülasyon daha hızlı bir şekilde ilerler.

Ayrıca simulasyon zamanı, zaman kutusundaki ok butonu tıklanarak istenilen zamanda başlatılabilir ve veritabanından seçilen zamana bağlı hidrolik hesaplama bilgileri takip edilebilir.

Butonu ile simülasyon zamanı 0 (sıfır) değerine getirilir.

Butonu ile simülasyon zamanı geriye doğru hareket eder.

Butonu ile simülasyon durdurulur.

Butonu ile simülasyon zamanı ileriye doğru hareket eder.

 

  • No labels