Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belediyeler; yapmış olduğu  plan ve plan değişikliklerini, askı süresince internet sitesi üzerinden duyurular yoluyla  vatandaşa bildirmekle yükümlüdür. KEOS.EIMAR.ASKI uygulaması ile plan değişikliği uygulamaya girdiği anda online olarak belediyenin resmi internet sitesine düşecek ve askı süresince yayında kalacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu proje ile vatandaşlar, plan değişikliklerine askı süresi boyunca internet üzerinden ulaşabilecek, böylece belediye personeli ve vatandaş arasında geçen süreç ortadan kalkacak ve şeffaf belediyecilik anlayışı ortaya konacaktır.

Online Plan Takibi

Plan ve tadilat sınırları ile ilgili olarak askıya çıkış ve iniş tarihleri arasında kurumların resmi internet sitelerinden online olarak plan ilanı yapılabilmektedir. Askı çıkış ve iniş tarihleri arasında aktif olan uygulama ile vatandaş parsel listesine tıklayarak kendi parselinin plan veya tadilat sınırı içinde kalıp kalmayacağını takip edebilmektedir.

Kanuni Dayanak

İmar Planlarının web sayfasında yayınlanması ile ilgili kanun değişikliği, 648 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 21. maddesi aracılığıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 8 Maddesinde yapılmıştır.

Aşağıda belirtilen bu maddelere bağlı olarak belediyeler ve mücavir alan dışında kalan yerlerde ise valilikler, plan ve plan değişikliklerini askı süresince web ortamında internet sayfaları aracılığıyla yayınlamak, vatandaşa duyurmak zorundadır.

İmar kanunun 8. maddesinin b ve c bentleri aşağıdaki gibi değişmiştir.

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 08/08/2011-648 s.K.H.K./21. md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

c) (Ek bend: 03/07/2005-5403 S.K./25.mad) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 08/08/2011-648 s.K.H.K./21. md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Plan ve Tadilat Durumuna İlişkin Bilgilere Online Erişim

KEOS.EIMAR.ASKI uygulaması ile askı iniş-çıkış tarihleri arasında vatandaşların kendi parsellerine ilişkin bilgilere ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Plan görünümü, Tadilat notu ve özet plan bilgilerine online olarak erişilebilmektedir.

Uygulama Mimarisi

Uygulama mimarisi olarak netigma altyapısı kullanılmıştır.

Netigmadaki sorgu, grid, liste işlemlerindeki esneklik  ve harita destekli html form tasarımlarından faydalanılarak;. askı süreci içerisinde olan plan ve plan değişiklikleri listelenmekte, uygulama gören yerlerin haritası yayınlanmaktadır.

Kullanıcılar, geçmişten bugüne tüm plan değişikliklerine ait bilgilere “Tüm Tadilatlar” seçeneği ile ulaşabilmektedir.

Plan değişikliğine ilişkin ada/parsel, tadilat adı, tadilat notu, onay tarihi, askı çıkış tarihi, askı iniş tarihi bilgileri bu harita üzerinde online paylaşılmaktadır.

Parselim Tadilatta Mı? İşlemi ile kullanıcılar kadastro bilgilerini girerek, parselin etkilendiği plan değişiklikleri hakkında bilgi edinebilmektedir.

KEOS.EIMAR.ASKIModülGerekli
Netigma RuntimeLisans GerekliGerekli
Netgis ServerLisans GerekliGerekli
KEOS.PYSEk Ürünİsteğe Bağlı
KEOS.TYSEk Ürünİsteğe Bağlı
   

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları incelenebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Forum Netcad 'e giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

Teknik Videolar

KEOS.EIMAR.ASKI uygulaması kullanımı ile ilgili çalışma örneklerini izleyebilirsiniz.

 

 

 

Referans Belediyeler

Samsun

Atakum Belediyesi

Ordu

Ünye Belediyesi

İstanbul

Tuzla Belediyesi

İstanbul

Maltepe Belediyesi

KOCAELİ

Gebze Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İstanbul

Küçükçekmece Belediyesi

İstanbul

Beylikdüzü Belediyesi

Bahçelievler Belediyesi


Kartal Belediyesi


İstanbul

Esenyurt Belediyesi

Tekirdağ

Şarköy Belediyesi

 

Antalya

Kepez Belediyesi

Çanakkale

Kepez Belediyesi 

Tekirdağ

Malkara Belediyesi

Tekirdağ

Ergene Belediyesi

 

Çanakkale Belediyesi

 

Çanakkale

Gelibolu Belediyesi

Kocaeli

Başiskele Belediyesi

Denizli

Pamukkale Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi


  • No labels