Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yerel Yönetimlerde plan kararları temel veri katmanları içinde mülkiyetle olan ilişkisinden dolayı büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kentsel alandaki bu kararlara ilişkin her türlü yapılan ve yapılacak işlemin doğrulanabilir ve sorgulanabilir bir sistem tarafından yönetimi kurum açısından önem taşımaktadır. Plan Yönetim Sistemi Uygulaması ile tüm ölçeklerde gerçekleşen plan ve plan değişikliklerine ilişkin bu süreç belgeleri ile sorgulanabilir, raporlanabilir, sayısal haritalar üzerinden diğer veri kategoriyle ilişkili olarak izlenebilir

Yerel Yönetim Kademelerinde Plan Yönetimi

 

İl ve ilçe bazında üretilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile bu ölçeklerdeki plan değişiklik tekliflerinin; güncel olarak coğrafi bilgi sistemi içerisinde tutulmasını ve karar vericilerin doğru, güvenilir planlama altlıkları ile çalışmalarının sağlanması, plan değişikliklerinin onay sürecinin tamamlanmasını takiben coğrafi bilgi sistemi otomasyonu sayesinde güncel plan verilerine her zaman ulaşılmasının sağlanması, tüm planlama verilerinin kullanımına yönelik altyapının oluşturulması, mevcut tüm planların güncel olarak bulunduğu bir planlama portalı web ara yüzünün oluşturulması hedeflenmiştir.

 

Sayısal Plan Enstrümanlarından Arşiv Evraklarına Erişim

  • Amaç plana ilişkin sayısal verilerden yola çıkarak resmi yazışmalara ve onaylı plan paftalarına ulaşmaktır
  • Bu kasamda sayısal plan elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır
  • Plan Yönetim Sistemi Uygulaması, Plan sınırları, tadilat sınırları, meclis kararı, başkanlık oluru, kısıtlama sınırı, sit sınırı gibi sınırların sayısal olarak üretilmesini kapsamaktadır

Plana İlişkin Hesaplamalar

Fonksiyon adası bazında verilen Konut Fonksiyon Yüzdesi ile fonksiyon alanı ve plan sınırına ait Toplam Yapı İnşaat Alanı ve Nufus Bilgisi verilmektedir. Bu değerler kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Plan Sınırlarına İlişkin Kurum Görüşlerinin Takibi

Plan Yönetim Sistemi Uygulaması ile 1/1000 ve 1/5000 plan sınırlarının yanı sıra kısıtlama, mahkeme kararı, sit ve tadilat sınırlarına ilişkin kurum görüşlerinin takibi yapılabilmektedir.

Plana İlişkin Alan Dağılımı Hesabı

1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlara ilişkin alan dağılımı raporu uygulama ile üretilebilmektedir.

Parsel Ruhsat Durumu ve Yapı Durumu

Fonksiyon alanları ve plan sınırları içerisinde parsellerin ruhsatlı olma durumu, yapılı olma durumu ve ruhsatlı yapılı olma durumu bilgisi uygulama ile verilmekte, çapraz sorgu kriterleri ile çeşitli analizler yapılabilmektedir.

 

 

 

 

KEOS.PYSLisans GerekliGerekli
KEOS.ABSLisans GerekliGerekli
Netigma RuntimeLisans GerekliGerekli
Netgis ServerLisans GerekliGerekli
KEOS.EIMAR.ASKIEk Ürünİsteğe Bağlı
KEOS.TSYEk Ürünİsteğe Bağlı

 

 

Teknik Videolar

Rapor Tasarımı, Sorgu Sonucu Özelleştirmesi, Dokümantasyon, Süreç Yönetimi, Doküman Arşivi, İşlem Günlükleri, Dil Desteği, Netigma Bilgi Kaynakları, Özel Sayfa Eklemek, Netigma Bileşeni Oluşturma, NCDN Tanıtımı, Sorgu Şablonları, Anasayfa Tasarımı konu başlıklarından oluşan çalışma örneklerini izleyebilirsiniz.

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları inceleyebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Netcad Forum'a giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

  • No labels