Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KML Referans

KML\KMZ uzantılı dosyaların Netcad içerisinde görüntülenmesi, tematik harita oluşturulabilmesi için kullanılmaktadır. Bu bölümde Netcad içerisine aktarılması sağlanarak dosya CAD'e Çevir işlemi ile objeler CAD haline çevrilebilmektedir. CAD'e Çevir Etiket Üret işlemi ile ilgili (?)

 

  • No labels