Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KORIDOR ANALIZI

'KORİDOR ANALİZİ', herhangi bir arazi modeli üzerinden sadece eğim kriteri ile en uygun yolu ve alternatif yolları bulabilen, güzergah alternatiflerin diğerlerine göre avantajlarını raporlayan Netcad ürünüdür. Güzergah bulunurken yasak alan kısıtlaması ve maliyetleri etkileyecek tarım arazisi, sulak alan, bataklık gibi alanlar kriter alan olarak kullanılabilir, tünel, köprü ve viyadükler çözüme dahil edilebilir. Üretilen güzergahlar NETPRO modülü tarafından kullanılabilir.

Eğim, yanal eğim, kot gibi geometrik parametrelerin yanında yasak alanlar, kriter alanlar ve özel yapılar kullanılarak iki veya birbirini takip eden ikiden fazla nokta arasında en uygun güzergah analizi yapılabilir.

Koridor Analizi modülü ile birçok farklı parametre bir araya getirilerek sentezlenebilir. Parametrelerin yanında yasak alan, özel yapılar, uğranması gerek noktalar gibi koşullar da belirlenerek optimum güzergahın bulunması sağlanır.

Birçok farklı yapıda yükseklik verileri kullanılarak, koridor analizi gerçekleştirilebilir.

Üçgen model, DTM, GDEM, SRTM gibi farklı yapıda yükseklik verileri direk olarak kullanılarak koridor analizi gerçekleştirilebilir. Bu verileri kullanmak için hiçbir ara işlem yapmaya gerek kalmaz.

Koridor analizinde kullanılacak kriter alanlara ağırlık verilebilir.

Kriter alanlara ağırlık ve birim yol maliyeti verilerek, analiz sonucunun daha isabetli olması sağlanabilir.

Yasak alanlar ve özel yapılar seçilerek belirlenecek olan koridor üzerinde tam kontrol sağlanır.

Askeri alanlar, göl alanı, sit alanı gibi yasak alanlar belirlenerek bulunacak olan en uygun güzergahın bu alanlardan kesinlikle geçmemesi sağlanabilir. Köprü, viyadük, tünel gibi özel yapılar tanımlanarak bu yapılara geçiş önceliği verilebilir. Özel yapılar için de birim yol maliyeti girilebilir.

Daha önce belirlenen hatlar koridor analizine dahil edilebilir ve yeni bulunan hatlarla veya farklı güzergahlarla karşılaştırılabilir.

Belirlenen parametrelerde en uygun güzergahın belirlenmesinin yanı sıra daha önceden belirlenmiş hatların da koridor analizine dahil edilmesi ve parametrelere uygun olarak analiz edilmesine olarak sağlar.

Haberler

There is no content with the specified labels

Başarı Hikayeleri

There is no content with the specified labels