Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kadastral Arama

Netcad ile oluşturulan veya çizilen halihazır, planlar, uydu fotoğrafları vs. dosya katmanlarının gösterimi sağlanır.

  1. Harici tetikleme alanı: Bu bölümde editör tarafından oluşturulan butonlar bulunmaktadır.

  2. Arama Kriterleri: Arama yapılmasına ilişkin filtreleme ve sorgu işlemlerinin bulunduğu bölümdür.
    1. Aktifler / Pasifler: Arama yapılması istenen objenin aktif/pasif durumuna göre seçilmesi
    2. Benzer / Tam: Girilen değerin benzer veya tam değer olarak sorgulanmasını sağlar.
    3. Sorgulanacak Değer Çubuğu: Arama değerinin girileceği alandır.

  3. Arama Sonuçları: Arama sonuçlarının listelendiği bölümdür. Sonuçlarda filtreleme yapılabilmektedir. Gelen sorgu sonuçların seçilecek ekranda bulunduğu yer gösterilir.

   • No labels