Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kadran Görüntüleme Editörü

Açıklama

Sıcaklık, basınç ve hız gibi sayısal verileri kadran üzerinde görselleştiren editördür.

Başlık: Kadranın üzerinde yazan başlık değeridir. (Aşağıdaki ekran görüntülerinde bu değer Anlık Değer olarak görülebilir)

Birim Etiketi: Kadranın altında yazan birim etiketidir. (Aşağıdaki ekran görüntülerinde bu değer bar olarak görülebilir)

Genişlik: Kadranın genişliği bu alandan pixel cinsinde ayarlanabilir. Yükseklik değerini bu değere göre kendisi hesaplamaktadır.

Maksimum Değer: Kadranın göstereceği en üst değerdir. Alandaki değerlerden yüksek olmalıdır.

Minimum Değer: Kadranın göstereceği en alt değerdir. Alandaki değerlerden düşük olmalıdır.

Özellikler

 Görüntüleme Editörlerinin Ortak Özellikleri

Görüntüleme Editörleri

Açıklama

Netigma sorgu sonucunda alanların istenilen formatta gösterilmesi için aşağıdaki kontroller kullanılabilir. Kontoller girilen verilerin istenilen formatta ve veri tipinde girilebilmesine olanak sağlar.

Örneğin sorgu sonucunda gridin bir kolonu üzerinde rapor görüntülenmesi istenilirse Rapor Görünüm kontrolü kullanılabilir. Kontrol ayarlanmış olan raporun gridin ilgili kolonunda gösterimini sağlar.

Görüntüleme Editörü Özellikleri

 

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

Grup Özellikleri

 • Grup : Alanın sorgulama sayfasında nasıl görüntüleneceğini belirler.

  • Aktif : Alanı bir grup içerisine dahil etme özelliğinin aktif olduğunu gösterir.

  • Hedef Bölge :  Alanın sayfada görüntüleneceği bölgeyi gösterir.
   • Top : Form üzerinde üst bölgede yer alacağını gösterir.
   • Left : Form üzerinde sol bölgede yer alacağını gösterir.
   • Right : Form üzerinde sağ bölgede yer alacağını gösterir.
   • Bottom : Form üzerinde alt bölgede yer alacağını gösterir.
   • Action : Form altında linkler ve butonlar için ayrılmış alanda yer alacağını gösterir.
     

  • Yazı :Gruplanmış alanın başlığıdır.

  • Imaj : Gruplanmış alan başlığında yer alacak ikondur.

  • Tür : Gruplama sırasında etiketlerin ve ikonların nasıl görüntüleneceğini belirler
   • Text : Gruplanmış alanda sadece yazı görüntüleneceğini gösterir.
   • Image :  Gruplanmış alanda sadece ikon görüntüleneceğini gösterir.
   • Both : Gruplanmış alanda ikon ve yazının yanyana görüntüleneceğini gösterir.

 

 

 

 

 

Sorgu Sonucu Ekran Görünümü

 

Rapor Ekran Görünümü