Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kartezyen Dizi

Kartezyen Dizi işlemi Obje Seçim Aracı (?) ile seçilen objeleri yatay ve dikey yönde çoğaltır.

Objeler sağa ve yukarı verilen sayı ve aralıkta çoğaltılırlar. Sadece sağa tek satır isteniyor ise Sütun sayısı; 1 verilmelidir. Benzer şekilde tek kolon isteniyorsa satır sayısı 1 verilmelidir.

SatırDizi için düşey yönde satır sayısı girilir.
YükseklikDizi için yatay yönde satırlar arası düşey mesafe değeri girilir. Cetvel butonuyla mesafe değeri grafik ekran üzerinden ölçülebilir.
SütunDizi için yatay yönde sütun sayısı girilir.
GenişlikDizi için yatay yönde sütunlar arası mesafe girilir. Cetvel butonuyla mesafe değeri grafik ekran üzerinden ölçülebilir.
ÖnizlemeBelirlenen parametrelere göre seçilen objenin grafik ekran üzerinden önizlemesi bu seçenek ile yapılabilir.