Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kes

Kes birbirini kesen çizgisel objelerin bazı bölümlerinin kesilmesi(kısmen silinmesi) amacıyla kullanılır.

 • Önce 'Sınır Objesi' sonra da 'Kesilecek Objeler' Obje Seçim Aracı (?) ile seçilirler. 
 • Kesen ve kesilen objeler aynı olabilirler. Bu şekilde kavşak gibi yapıları tek aşamada oluşturabilirsiniz.
 • Gösterilen obje kesilir. Tek tek ya da toplu olarak düzenleme mümkündür. Toplu olarak seçmek için çizgiyi kesenler seçeneğini kullanmanız gerekiyor.
 • Kes sonucu iki parçaya ayrılan objeler iki ayrı obje haline getirilirler.
 • Kesilen daireler Yay (?) haline gelirler.
 • Kesilen yumuşatılmış eğriler çoklu doğruya dönüşürler.
 • Kesilen Spiraller/Klotoidler
  • Baştan kesilirler ise OWE Klotoidi haline gelirler
  • Sondan kesilenlerin R değeri değiştirilir.

Kes işlemine girdikten sonra klavyeden 'Y' tuşu yardımı ile Uzat (?)  işlemine geçilebilir. İşlem adımları Netcad mesaj satırından takip edilebilir.

Kırık Oluştur işlemiyle kesilen bölgelerde kırıkların oluşması sağlanmaktadır.