Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koordinat Al

GPS okumaları sahada devam ederken Koordinat Al işlemi ile okumalar sırasında tam o andaki koordinat bilgisinin okunmasını sağlar.

  • No labels