Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Look Up Tanımları

Açıklama

Sütunun Look up özelliği;  veri girişi yapılacak alanlara girilecek değerlerin bir liste içerisinden seçilebilmesine olanak sağlar. 

(info) Form veya Sorgu editörlerinde Açılır Liste ya da Yazılı Açılır Liste kullanılacaksa, sütunun lookup özelliği aktif edilmeli ve ilgili özellikleri ayarlanmalıdır. 

İçerik

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

 

Look Up Özellikleri

  • Aktif 

  • Kontrolün aktif olup olmadığını belirtmeye yarar.  

  • Kendine Look up   

Bu seçenek işaretlendiğinde lookup kontrolünün, Değer kolon Adı ve Görüntülenen Kolon Adı özelliklerine değer olarak, geçerli sütunun adı otomatik olarak verilir. Ekran görüntüsünde TAPU_MAH_ADI kolonunun lookup özelliği aktif edilmiş ve kendine lookup olacak şekilde ayarlanmış. Bu durumda örn form editöründe Açılır Liste kullanılmışsa, liste içerisindeki değerler  TAPU_MAH_ADI kolonunun kendisinden gelecektir. 

  • Tablo Adı 

Lookup verilerinin alınacağı kaynak tablo adını belirler. 

  • Değer Kolon Adı  

Lookup kontrolünün değer sütununu belirler. (Edit value).

  • Görüntülenen Kolon Adı  

Lookup kontolü açılır listesinde görüntülenecek değerlerin alınacağı tablo sütununu belirler.

Birleştirilmiş alan kullanımı da bu kısımda mümkündür. Birden fazla kolon değerini '||' ayracı ile ayırarak kullanabilirsiniz.

Örneğin Postgre SQL için: ada || '/' || parsel şeklinde kullanıldığında 100/8 şeklinde görüntülenme sağlanır. SQL Server için ada +'-'+ parsel ifadesi kullanıldığında aynı görünüm sağlanır.

  • Sıralama Kolonu Adı  

Lookup değerlerinin hangi sütuna göre sıralanacağını belirler. 

  • Ekstra Kriterler  

Bu özellik lookup tablodan gelecek değerlere ekstra filitreleme özelliği sağlamak için kullanılır. COLUMN_A = 2 gibi sabit bir kriter eklenebileceği gibi, OBJECTID = {USER@IL_ID}  gibi parametrik bir kullanımı da desteklemektedir.  Birden fazla kriter sql sorgu kurallarına uygun olmak şartı ile eklenebilir.  COLUMN_A = 2 AND OBJECTID = {USER@IL_ID} gibi. Parametreler büyük  / küçük harf duyarlı polduklarından yazımda bu ayrıma dikkat edilmelidir.  OBJECTID = {user@IL_ID} hatalı bir kullanım şeklidir.  Ekstra kriterlerde kullanılabilecek parametre listesi için bkz