Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MIS Servisleri

MIS servisleri; adresle ilişkili tüm beyan ve borç bilgilerinin sorgulanmasını sağlayan servislerdir. Bu servisler yardımı ile belediyede yapılan tüm işler takip edilebilecek, gelir arttırıcı çözümler oluşturulabilecek, MIS sisteminde bulunan verilerle coğrafi veriler harita ortamında görselleştirilebilecektir.

Bu servisler MIS tarafından geliştirilecek ve dokümante edilecektir.

  1. Borç Sorgu Servisi: MIS sistemindeki Bağımsız Birim kaydının borçlu listesini hazırlar. Bu GIS sisteminde bir işlem yapılmadan önce belediyeye bir borç olup olmadığının kontrolünü sağlar. Ayrıca haritadan seçilerek borç bilgisi sorgulanabilir.
  2. Beyan Servisi: BBrim’e ait beyanın GIS ekranından açılmasını sağlar, beyan listesini görüntüler.
  3. Tahakkuk Servisi: herhangi bir GIS işlemi sonucunda MIS sistemine tahakkuk başlatır. Örneğin imar durumu verildiğinde muhasebe sisteminde tahakkuku otomatik olarak başlatır.
  4. Özet Tablo Servisi: MIS sisteminde her kayıt tekil tablolarda tutulmamaktadır. Dağıtık yapıda yıllara sarih hesaplamalarla elde edilen sonuçlar GIS üzerinde görüntülenmesini sağlamak amacı ile özet tabloların MIS tarafında güncel tutulması gerekmektedir. Bu tablolar her kayıt değiştiğinde MIS tarafından güncel tutulurlar. Sonucunda borç haritası, tahsilat haritası, beyan haritası vb çıkartılabilir.
  • No labels