Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mahalle

Proje içine mahalle sınırlarını çizmek ve adını vermek için kullanılır. Oluşturulan mahalle sınırları "MAHALLE" tabakasına atılır.

İşleme girildikten sonra mahalle sınırı çizilir ve açılan pencereden Mahalle Adı yazılır. Eğer veri tabanı ile çalışılıyorsa mahalle bilgileri ilgili tabloya otomatik olarak işlenecektir.

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yapı geometrisi çizilir.

İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut yapı geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

  • No labels