Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje, parsel ve malike ilişkin kamulaştırmaya ait standart veya kurumun belirleyeceği kurum içi ve kurum dışı matbu raporlar, sisteme girilen verilerden yararlanılarak otomatik olarak üretilmektedir.

  • No labels