Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Microsoft Access İVTYS

Microsoft Access, Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmaya başlamak için en uygun platformlardan biridir. Bir veritabanı modeli oluşturup, CAD ortamında tuttuğunuz verileri aktarmanız, coğrafi verilerle ilişkili sözel verilerin de bu modele uygun olarak üretilmesini sağlamak, veriler arasında ilişkiler oluşturup veriden yararlanma olanaklarını zenginleştirmek için uygun bir ortamdır. Ayrıca verinin paylaşımı için oluşan mdb dosyasını karşı tarafa e-mail gibi ortamlarla iletmek yeterli olacaktır. Çoğu bilgisayarda MS Office uygulaması ile birlikte bulunan bir MS Access yazılımı bulunmaktadır.

MS Access, coğrafi veri tutmak için metotlara sahip değildir. Netcad, verilerinizi Access üzerinde Netcad Spatial olarak tutmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Kent Otomasyon Sistemi (KEOS), Kent Rehberi, Netigma gibi yüzlerce (hatta vatandaşa da açık olan uygulamalar için binlerce) kullanıcısı bulunan sistemler için MS Access veritabanı uygun değildir. Bu tip uygulamalar için daha sağlam ve stabil Veritabanı Yönetim Sistemleri kullanmalısınız. Ayrıca MS Access, zamanlanmış görevler, veritabanı optimizasyonu, dağıtık veritabanı yönetimi, güvenlik ve yetki yönetimleri gibi işler için de uygun bir ortam değildir.

MS Access, büyüklüğü yaklaşık 2GB'a kadar olan veritabanı oluşturmanıza ve 32,768 nesne (tablo, sütun, vs) yönetmenize izin verir. Bu kapasite ile bir ilin tüm kadastro ve numarataj verisini yönetebilirsiniz. MS Access kıstları ile ilgili detaylı bilgiyi http://office.microsoft.com/en-us/access-help/access-2010-specifications-HA010341462.aspx adresinden alabilirsiniz.

  • No labels