Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çizdir

Çizdir

Çizdir, Netcad GIS proje ekranında yer alan projenin göründüğü gibi çizdirilmesini sağlar.

Çizdir işlemine girildiğinde (veya klavyeden Ctrl+P tuş kombinasyonu kullanılarak) sol limanda Çizdir sekmesi açılacaktır. Çizdir sekmesi altında yazıcı seçimi ve ayarları, kağıt boşlukları, çıktı ölçeği, çıktı şablonu ve diğer ayarlamalar yapılabilmektedir. Aynı zamanda klavyeden F7,F8 tuşları kullanılarak döndürme işlemleri, F5,F6 tuşlar ölçek ayarları dinamik olarak yapılabilmektedir. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra sekmenin alt kısmında bulunan Çizdir seçeneği kullanılır.

Çıktı işleminde çıktı şablonları kullanılabilir. Çıktı şablonu hazırlamak için (?)

Seçilen Pencereleri Çizdir

Ekrandan seçilen pencere içerisinde kalan objelerin çizdirme işlemidir. Bu işlem ile birden fazla pafta indeksleri, enkesitler dikkate alınarak pratik çıktı alınabilmektedir.

Seçim işlemi sağ tuş yardımıyla tamamlandığında Çizdir sekmesi açılacaktır. Buradan çizim işlemi ile ilgili diğer ayarlamaların yapılması gerekmektedir.

 

Proje seçilen kağıda sığıyorsa uygun şekilde yerleştirilmelidir. Sığmıyorsa çerçeve ile sınırlanan alanın dışı kesilecektir. Kağıdın projeye oturtulması için gerekli görülen daha ince ayarlamalar ölçek değişmeden klavyedeki ok tuşları ile yapılabilir. Kaydırma hızı klavyeden 'Page Up' ve 'Page Dw' tuşlarına yeteri kadar basılarak hızlandırabilir veya yavaşlatılabilir. Fare sağ tuşu veya klavyeden ESC tuşu işlem iptal edilebilir.

Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra çizimin yazıcıya gönderilmesi için farenin ucundaki çerçeve proje ekranına yerleştirilir (Nokta Yakalama Araçları (?) gerek duyulmuyor ise pasif durumda olmalıdır).

Projede daha önce çizim yapılmışsa çizim penceresi ekranda kalacaktır. Çizim için seçilen tüm pencereler,çizim sonunda 'CIZPEN' katmanına kutu objesi olarak kayıt edilirler. Oluşan bu kutular CIZPEN-1, CIZPEN-2 ... olarak adlandırılırlar. Bu özellik sayesinde parça parça yapılan çizimlerde tam kenarlaşma sağlanabilir. Aynı yere çizim yapılması gerekiyorsa; son nokta yakalama modu aktif iken önceki çizim penceresinin sol alt köşesi yakalanmalıdır. Sağa doğru ardışıl çizimlerde (örneğin; rulo çizimlerinde) önceki pencerenin sağ alt köşesi yakalanmalıdır.

Ölçek bölümünden 'Kağıda Uydur' seçeneği işaretlenmiş ise; ekrana kağıt çıkmaz; pencere büyüt işlemine benzer bir pencere ile çizim alanı belirlenir.

Vektör Çizim

Vektör çizim yeteneği ile yüksek kalitede çıktı alınabilmesi sağlanabilmektedir.  

Çizim işlemlerine girdiğinizde sol limanda 'Çizdir' sekmesi açılmıyor ise; işlem için kilit yanıt vermiyor demektir. Eğer çok kullanıcılı kilitle ve ağ üzerindeki başka bir bilgisayarda takılı kilitten lisans alarak çalışıyorsanız; ağ bağlantınızda bir problem olabilir ya da kilidin takılmış olduğu makinede 'Kilit Lisans Yöneticisi (License Manager) (?)' programı kapatılmış olabilir.

  • No labels